Naturvårdsplan

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Med stöd från Länsstyrelsen och Naturvårdsverkets statliga bidrag till kommunal och lokal naturvård (LONA) har Hjo kommun utarbetat en naturvårdsplan som antogs av kommunfullmäktige i december 2015.

Hjo kommun har en fantastisk natur och ett speciellt naturgeografiskt läge intill Vättern och Hökensås.

Naturvårdsplanen är ett betydelsefullt kunskapsunderlag och vägledning för den fortsatta samhällsplaneringen och naturvårdsarbetet. Syftet med planen är att bevara och utveckla kommunens naturvärden och skapa förutsättningar för hållbara ekosystem och en rik biologisk mångfald. Den ska även ge information och vägledning till markägare, kommuninvånare och turister om intressanta och värdefulla naturomården.