Övriga insatser till dig med funktionsnedsättning

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Kontakter

En funktionsnedsättning kan vi drabbas av mitt i livet, kanske efter en stroke , annan sjukdom eller olycka. Nedan finner du ett urval av insatser som kan bli aktuella för dig som lever med en funktionsnedsättning.

Du som har en funktionsnedsättning kan alltid kontakta kommunens biståndshandläggare om du vill veta mer om de tjänster som kommunen erbjuder för personer med funktionsnedsättning.

 • Ett rött hus med gammal dörr i grönt och gult.

  Bostadsanpassning

  Det kommunala bostadsanpassningsbidraget riktar sig till dig som har en långvarig eller bestående funktionsnedsättning. Bidraget avser anpassningar av fasta funktioner i din permanenta bostad som är nödvändiga för att du ska kunna bo kvar i ditt hem och leva så självständigt som möjligt. Med fast funktion menas sådant som normalt inte tas med när du flyttar. Det kan exempelvis vara anpassningar för att du ska kunna ta dig in och ut ur bostaden, förflytta dig inomhus, laga mat, och sköta din hygien.

 • En person i rullstol rullas in i en färdtjänstbuss.

  Färdtjänst

  Du kan beviljas färdtjänst om du har ett varaktigt funktionshinder och om funktionshindret innebär väsentliga svårigheter för dig att ta dig fram på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationer.

 • Äldre leende par i diskussion med Kvinna i hemmiljö

  Hemvård

  Hjälp i hemmet ges till dig som på grund av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning har svårt att klara de vardagliga sysslorna på egen hand. Målet med hjälp i hemmet är att underlätta för dig att leva ett självständigt liv och att göra det möjligt för dig att bo kvar hemma.

 • Hälso- och sjukvård

  Målet med kommunal hälso- och sjukvård är att främja hälsa och välbefinnande, förebygga ohälsa, samt lindra lidande och främja ett värdigt avslut av livet.

 • Exteriör Sjöryd.

  Korttidsvistelse

  Du kan ansöka om korttidsvistelse när ditt omvårdnadsbehov för tillfället inte kan tillgodoses i det egna hemmet. Korttidsvistelsen beviljas för en avgränsad tid, tillfälligt eller regelbundet. Återkommande korttidsvistelser kallas växelvård.

 • Parkeringstillstånd för rörelsehindrad

  Om du har en funktionnedsättning som innebär att du endast med betydande svårighet kan förflytta dig på egen hand kan du ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrad.

 • Två personer promenerar i stadsparken på vintern.

  Är du en bra kompis? Bli kontaktperson!

  Vi söker just nu kontaktpersoner som kan stötta våra brukare som av olika anledningar har svårt att komma ut eller aktivera sig på egen hand. Låt lite av din tid bli en annan människas guldkant.

 • Ringkontakten

  Tycker Du att det känns tryggt att veta att någon ringer upp Dig varje vardag?

 • Två vuxna sitter på en bänk och tittar ut över vattnet. En cykel i förgrunden.

  Stöd till anhöriga

  Kommunen ska erbjuda anhörigstöd till dig som ger stöd, hjälp eller omsorg till en person i din närhet, som är långvarigt sjuk, äldre, eller har någon form av funktionsnedsättning.

 • En äldre person trycker på sitt trygghetslarm, en röd knapp.

  Trygghetslarm

  Trygghetslarm är en tjänst för dig som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning behöver kunna påkalla hjälp för att få omsorg eller akut hjälp i ditt hem. Trygghetslarm kan bidra till att du känner dig tryggare i din bostad och kan klara dig själv längre i din bostad