Bostadsanpassning

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Kontakter

Ett rött hus med gammal dörr i grönt och gult.

Du som har en bestående funktionsnedsättning och behöver anpassa din permanentbostad för att bo kvar kan ansöka om bidrag enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag SFS (2018:222).

Det här kan du få hjälp med

Bidrag kan beviljas för att du ska kunna klara din vardag så självständigt som möjligt, till exempel att förflytta dig inomhus och ta dig in i och ut ur bostaden. Bidraget kan du få för att anpassa fasta funktioner. Det kan handla om att ta bort trösklar, sätta upp ett stödhandtag eller anpassa din duschplats. Utanför bostaden kan det finnas behov av att montera ramper eller installera en dörrautomatik.

För att få bidrag ska behovet av anpassning inte kunna tillgodoses på enklare sätt, till exempel med hjälpmedel. En annan förutsättning är att ditt behov är långvarigt eller bestående. Tillfälliga funktionsnedsättningar ger inte rätt till bidrag.

Bidraget kan inte användas till åtgärder som betraktas som normalt bostadsunderhåll, till reparationer eller för att åtgärda tekniska brister i bostaden. Möjlighet att få bidrag när du köper och byter bostad är begränsad. Som funktionsnedsatt förväntas att du väljer en bostad som kräver så lite anpassning som möjligt utifrån funktionsnedsättningen.

Så här ansöker du

Du kan ansöka om bostadsanpassningsbidrag genom att kontakta kommunens handläggare via kommunens växel 0503–35000 eller välja att fylla i en blankett, se nedan. Där finner du även information om hur du fyller i ansökan, vem/vilka som ska skriva under och vilka blanketter du ska skicka med. Till ansökan ska alltid ett intyg av arbetsterapeut, fysioterapeut eller annan sakkunnig om att de åtgärder som bidrag söks för är nödvändiga med hänsyn till funktionsnedsättningen.

Ansökan skickas till:
Handläggare botsadsanpassning
Tibro-Hjo-Karlsborg
Vallgatan 4A
544 30 Hjo

Handläggning

Det finns många villkor som ska vara uppfyllda för att få bostadsanpassningsbidrag. Handläggare gör en utredning och fattar beslut i ärendet. Ibland behöver även hembesök göras.

Beslut

I beslutet framgår hur du går vidare för att få dina åtgärder utförda.