Ansök/ändra/säga upp förskoleplats

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Kontakter

Vill du ha plats i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem ska du ansöka om plats för ditt barn senast tre månader före det datum du vill ha en placering. Du ska också meddela om du vill ändra eller säga upp din plats.

Ansöka om förskoleplats

Du kan välja mellan alla förskolor i kommunen. Det är viktigt att du anger vilken/vilka förskolor ni önskar plats på när ni gör er ansökan. När ditt barn blir erbjuden en plats räknas kommunen som upptagningsområde. Du är inte garanterad plats på ditt 1:a handsalternativ. Vi tar dock stor hänsyn till vilket geografiskt område inom kommunen som du är intresserad av.

Plats på enskild förskola

De enskilda förskolorna använder kommunens kö och anmälan görs på samma sätt till både kommunala och enskilda förskolor eller familjedaghem.

Ansök här

Du kan ansöka om förskoleplats via vår e-tjänst eller via en pappersblankett.

Om du eller ditt barn har skyddade personuppgifter ska du inte använda e-tjänst. Kontakta kommunens barnomsorgshandläggare för ansökan om förskoleplats.

Ändra förskoleplats

Du ansöker om att ändra din förskoleplats genom att fylla i en blankett. Förändring görs vid höstterminens start och ska meddelas kommunen i god tid. Om särskilda skäl finns kan man få byta plats även under annan tid på året förutsatt att det finns plats på den sökta förskolan.

Säga upp förskoleplats

Uppsägning av plats görs via pappersblankett. Uppsägningstiden är 1 månad från det att uppsägningen inkommit till kommunen, såvida inte uppsägningstiden avser ett datum som ligger längre fram i tiden än 30 dagar.