Skyddsjakt, fåglar och skadedjur

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Det är i första hand fastighetsägaren som ansvarar för problematiska djur och skadedjur, exempelvis grävling, rådjur och fåglar.

Döda vilda djur

Att hitta enstaka döda djur ute i naturen är normalt. När vilda djur avlider inom bebyggelse är det sällan något problem ur hygienisk synvinkel och låter man dem bara vara kommer naturen själv att ta hand om dem. Om det är ett stort djur eller om det ligger på olämplig plats är det i första hand markägaren eller fastighetsägaren som ska kontaktas.

Skyddsjakt

Hjo kommun har tillgång till kommunskyttar som har tillstånd att bedriva skyddsjakt i tätorter. Detta gäller djur som är sjuka, skadade eller har ett onormalt beteende.

Utanför tätorter kan jakträttsinnehavaren med stöd av 26 § Jaktförordningen få bedriva skyddsjakt. Bor du utanför tätbebyggt område är det alltså jakträttsinnehavaren du ska kontakta om du har dessa problem.

Under tiden 1 maj till 31 augusti förekommer normalt ingen jakt eftersom de flesta djur har ungar under denna tid på året.

Åtgärder mot skadedjur i eller vid bostäder, till exempel möss och grävlingar, är fastighetsägarens ansvar. Som husägare ska du själv kontakta ditt försäkringsbolag eller ett saneringsföretag.

Du som bor i hyresrätt och har problem med skadedjur ska i första hand kontakta din fastighetsägare.

Grävlingar

Hjo kommun kan sätta ut fällor om en grävling på din tomt misstänks vara skadad eller sjuk. Om du har en frisk grävling på din tomt kan du försöka skrämma den genom att till exempel applicera trasbitar indränkta med parfym eller andra mänskliga dofter där den gräver. Ingången till grävlingens bo bör sättas igen och husgrunden tätas. Det måste ske nattetid när grävlingen är ute.

Störande fåglar

Vi får ofta klagomål från människor som blir störda av vilda fåglar. Fågellivet är mest intensivt under häckningsperioden mellan mars och juli. Under denna period markerar fåglarna sina revir och kan gå till attack mot människor.

Det är i första hand du som fastighetsägare som ansvarar för att minska risken för störande fåglar på fastigheten om det skapar problem för människors hälsa. Med hjälp av förebyggande åtgärder kan du försvåra för fåglarna att bygga bon på fastigheten.

Tips på vad du kan göra

  • Minimera tillgången till föda för fåglar genom att inte mata för långt in på våren i anslutning till balkonger eller byggnader
  • Avlägsna gamla bon och bomaterial i god tid innan häckningssäsongen börjar
  • Sätt upp rovfågelsattrapper på fastighetens tak
  • Ha god ordning på sopkärl och papperskorgar så att de är stängda för att förhindra fåglarna att komma åt innehållet
  • Sätt upp nät över skorstenar och andra vanliga boplatser i god tid innan häckningsäsongen börjat.

Av djurskyddsskäl anser vi att man alltid bör undvika åtgärder som kan leda till att fågelungar blir lämnade utan föräldrar. Avskjutning av fåglar kan genomföras i sällsynta fall om det anses absolut nödvändigt för att skydda människors hälsa.