Tilläggsbelopp

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Fristående verksamheter kan söka tilläggsbelopp för barn som är i behov av särskilt stöd och som därmed behöver mer resurser än vad som täcks i det kommunala grundbeloppet. Tilläggsbeloppet ska avse extraordinära stödåtgärder som inte har koppling till den vanliga omsorgen, exempelvis anpassade tekniska hjälpmedel, assistenthjälp eller anpassning av en lokal.

Tilläggsbeloppet är endast avsett att ge möjlighet till särskild ersättning för enskilda barn som har ett omfattande behov av stöd. Med utgångspunkt i den grundläggande principen om likabehandling bör extra resurser tilldelas för ett barn i en fristående verksamhet vars omfattande behov av särskilt stöd skulle ha krävt extra resurser om barnet gått i hemkommunens förskola.

Ansökan

Tilläggsbelopp kan endast beviljas barn som är folkbokförda i Hjo kommun. Ansökan om tilläggsbelopp görs på särskild blankett som skickas till Hjo kommun. Ansökan ska innehålla uppgifter om vilket barn som föranleder behovet, en kortfattad beskrivning av barnets behov samt med vilka extraordinära insatser barnets behov ska tillgodose. Till ansökan ska relevanta handlingar bifogas. Ansökan ska göras senast 15 april för höstterminen och senast 15 oktober för vårterminen.

Beslut

Elevhälsochefen, specialpedagoger och skolchef behandlar inkomna handlingar. Beslut om tilldelning fattas av elevhälsochef.