Hälso- och sjukvård

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Kontakter

Målet med kommunal hälso- och sjukvård är att främja hälsa och välbefinnande, förebygga ohälsa, samt lindra lidande och främja ett värdigt avslut av livet. Hemsjukvård gör det möjligt för dig att vara delaktig och underlättar för dig att kunna bo kvar hemma.

Vem kan få kommunal hälso- och sjukvård?

Kommunal hälso- och sjukvård eller hemsjukvård är till för dig som bor i en särskild boendeform eller i bostad med särskild service, som vistas på en biståndsbedömd dagverksamhet alternativt daglig verksamhet eller som behöver hemsjukvård i ordinärt boende. För att vara berättigad till kommunal hälso- och sjukvård ska du ha ett varaktigt behov av hälso- och sjukvård och en sjukdom eller funktionsnedsättning som motiverar sjukvård i hemmet. Om du har en tillfällig förändring i ditt hälsotillstånd som gör att du har behov av insatser i hemmet, så ansvarar primärvården för hälso- och sjukvården.

Vårdplanering och inskrivning

Om du får behov av hemsjukvård så kallar primärvården eller sjukhuset till en samordnad vårdplanering. Den kan äga rum på sjukhus, vårdcentralen eller i ditt hem. Vårdplaneringen sker tillsammans med dig, dina anhöriga (om du önskar) och personal från respektive sjukhus, primärvården och kommunen.

När det är bestämt att du ska ha hemsjukvård kommer kommunens sjuksköterska, fysioterapeut/sjukgymnast och arbetsterapeut  hem till dig och gör tillsammans med dig en bedömning av ditt behov av hemsjukvård och hur ofta du har behov av besök. Vi arbetar tvärprofessionellt och med andra vårdgivare. För att samverkan ska fungera bra är det bra att skriva en Samordnad Individuell Vårdplan. SIP kan du läsa mer om längre ned på sidan. 

Hemsjukvård i ordinärt och särskilt boende, daglig verksamhet och dagverksamhet

Kommunal hemsjukvård omfattar omvårdnadsinsatser och rehabilitering men kan också innebära övertagande av läkemedelsansvar om läkaren bedömer att du har behov av det. Längre ned på sidan finns vår informationsbroschyr där du kan läsa mer om vad vi arbetar med.  Till exempel kan du vid behov få hjälp med:

  • Såromläggningar, provtagning och läkemedelshantering. 
  • Rehabilitering och utformning av träningsprogram så att du kan återfå eller bibehålla dina funktioner och vara så självständig som möjligt.
  • Förskrivning av ett hjälpmedel. Du kan läsa mer om hur du kan få ett hjälpmedel längre ned på sidan.

Västra Götalandsregionen har fortfarande ansvaret för läkarinsatser. Därför samarbetar kommunens hälso- och sjukvårdspersonal med primärvården och vid behov även sjukhuset.

Du är alltid välkommen att kontakta Hjo kommun för mer information om du så önskar! Kontaktuppgifter hittar du under Kontakt.