Borgerlig vigsel

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Kontakter

 • Ewa Hernegård Vigselförrättare/Specialpedagog
  0706-348 020. Förrättar vigslar på svenska.
  E-post
 • Pierre Robert Rydén Vigselförrättare/Oppositionsråd (S)
  0503-350 98
  070-657 05 51. Förrättar vigslar på svenska och engelska.
  E-post
 • Eva Ulfenborg Vigselförrättare/Kommundirektör
  0503-352 17
  Förrättar enkla vigslar i stadshuset, på svenska och engelska.
  E-post

Vill ni gifta er borgerligt i Hjo? En borgerlig vigsel är en rättsligt bindande vigsel utan religiösa inslag. Här kan ni läsa mer om hur ni gör för att gifta er borgerligt.

Borgerlig vigsel sker vanligtvis i särskilt vigselrum i stadshuset i Hjo eller på annan plats efter överenskommelse med vigselförrättaren. Ni bestämmer tillsammans med vigselförrättaren hur ceremonin ska utformas.

Ansök om borgerlig vigsel via vår e-tjänst.

Så här gör ni för att gifta er borgerligt

 • Innan vigseln tar ni själva kontakt med någon av de borgerliga vigselförrättarna i Hjo kommun för att komma överens om datum, tid och plats för er vigsel. Kontaktuppgifter till vigselförrättarna finns under "Kontakt".
 • Innan vigseln ska ni ansöka om hindersprövning och intyg om vigsel från Skatteverket. Blanketter för utskrift finns hos Skatteverket.
 • Skicka hindersprövningsintyget och vigselintyget från Skatteverket i original senast 2 veckor innan vigseln till: Kontaktcenter, Bangatan 1B, 544 30 Hjo.
 • Använd e-tjänsten för att ansöka om borgerlig vigsel. Om du vill ha en pappersblankett kan du höra av dig till Hjo Kontaktcenter på 0503-35000.  
 • Er ansökan om vigsel samt hindersprövning och intyg om vigsel från Skatteverket ska finnas hos Kontaktcenter senast två veckor innan vigseln.
 • Vid vigseln ska alltid två myndiga personer närvara som vittnen. Namn och adress på vittnen anges vid ansökan om vigsel. Vid vigsel i stadshuset under kontorstid kan två kommunala tjänstemän närvara som vittnen.
 • I samband med vigselceremonin överlämnar vigselförrättaren ett vigselbevis och ett vigselprotokoll till er.

 • Efter vigseln skickar vigselförrättaren in era handlingar till Skatteverket där de registreras.

Tänk på att:

 1. Du som antingen är invandrare, inte är folkbokförd i Sverige eller inte är svensk medborgare kan behöva styrka ditt civilstånd – Läs mer på Skatteverkets webbplats.
 2. Du kan inte gifta dig om du är under 18 år.
 3. Om ni inte pratar samma språk som vigselförrättaren så ansvarar ni för att beställa en tolk till vigseln. Ni står för kostnaden. Kontaktuppgifter till utbildade och auktoriserade tolkar.

Du kan läsa mer om äktenskap och partnerskap på Skatteverkets hemsida.