Vad kostar bygglov eller anmälan?

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

När du söker bygglov, rivningslov och marklov tar kommunen ut en avgift. Det gäller även förhandsbesked, strandskyddsdispens och anmälan.

Taxa för byggnadsnämndens verksamhet

Avgiften får inte vara högre än kommunens genomsnittliga kostnad för åtgärderna, detta regleras i 12 kap 8 § i plan-och bygglagen (PBL). Avgifterna är utformade utifrån Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) riktlinjer och fastställs av kommunfullmäktige. Det tas även ut en avgift vid avslag av sökt lov.

Prata med plan-och byggenheten

Har du frågor eller behöver hjälp att ta fram handlingar, ritningar m.m.? Kontakta plan- och byggenheten så hjälper vi dig.

Telefontider: mån-tors kl. 09.30-12.00
Tel: 0503-350 00
Mail: byggnadsnamnden@hjo.se