Välkommen till fritidshemmen Drakskeppet och Hajen

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.30

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.30

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

Kontakter

Till Hammarnskolan hör två fritidshem, Drakskeppet och Hajen. På Drakskeppet går de yngsta barnen från F-klass - 1:an. När de börjar 2:an skolas de successivt över till Hajen. Fritidshemmen på Hammarnskolan ligger intill Hjoåns dalgång. Närheten till naturen stimulerar barnen till kreativ utelek, kojbyggen, klättring och kurragömmalekar. Miljön gör det enkelt för oss att vistas ute med barnen på ett givande sätt.

De senaste åren har vi arbetat mycket med vår skolgård och utformat den till en lustfylld plats. Vi prioriterar den spontana leken högt och utformar vår verksamhet så att det ska finnas gott om utrymme och tid till det. Vi jobbar medvetet med att stärka barnens förmåga att samspela socialt och ge dem verktyg för att hantera konflikter. Vi tycker att det är viktigt att stärka barnens identitet och självkänsla. Trygga barn har lättare att anta utmaningar, möta motgångar och samspela med andra.

Ansök om fritidsplats.

Vårterminen 2018
Samtliga fritidshem håller stängt måndag den 5 mars och måndag den 18 juni.

Hjälp oss att utveckla och förbättra våra verksamheter genom att lämna synpunkter på verksamheten!