Välkommen till fritidshemmen Drakskeppet och Hajen

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Kontakter

En klass står runt en lärare som berättar.

Till Hammarnskolan hör två fritidsavdelningar; Drakskeppet och Hajen. På Drakskeppet går de yngsta eleverna från F-klass och åk 1. När eleverna börjar åk 2 börjar de på avdelning Hajen. Hammarnskolan ligger intill Hjoåns dalgång. Miljön gör det enkelt för oss att vistas ute på ett givande sätt. Närheten till naturen stimulerar eleverna till kreativ utelek, kojbyggen, klättring och kurragömmalekar.

Vårt arbete

Vi lägger upp vårt arbete utifrån läroplanens riktlinjer för fritidshemmens uppdrag att utveckla elevernas förmågor. Där har vi särskilt tagit fasta på punkterna:

  • Röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå  vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.

De senaste åren har vi arbetat mycket med vår skolgård och utformat den så att den inspirerar till lek och lärande.

  • Kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften

Båda fritidsavdelningarna är litteraturcertifierade. Det innebär att vi aktivt arbetar för att väcka läslust samt stärka och utmana elevernas språkutveckling.

  • Skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbete utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt

Vi jobbar medvetet med att stärka elevernas förmåga att samspela socialt och ge dem verktyg för att hantera konflikter. Vi tycker att det är viktigt att stärka elevernas identitet  och självkänsla. Trygga elever har lättare att anta utmaningar, möta motgångar och samspela med andra.

Vår vision

Att skapa trygga fritidsavdelningar där alla elever vågar uttrycka sina tankar och åsikter.

Regler för den sociala gemenskapen

På fritidshemmen gäller tre regler för den sociala gemenskapen

  • Alla får vara med i gemenskapen, det finns plats för alla
  • Varje barn bestämmer över sig själv, inte över något annat barn
  • När någon säger ”stopp” måste man omedelbart sluta

Se filmen om fritidshemmens litteraturcertifiering

Ansök om fritidsplats.