Fågelås skola F-6

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Kontakter

Fågelås skola ligger i Gate ca 16 km söder om Hjo tätort. Det är en liten skola med ca 60 elever från förskoleklass- åk 6. Skolan har även ett fritidshem som heter Smultronstället och vägg i vägg ligger förskolan Fågelbo där det går ca 25 barn.

Arbetssätt

Klasserna på Fågelås skola är åldersintegrerade vilket innebär att vi har delat in oss i årskurs F-1, årskurs 2-3 och årskurs 4-6. Vi har en stor och varierad skolgård och nära till den natursköna skolskogen. Några gånger per termin arbetar vi med temadagar i tvärgrupper med samtliga elever på skolan. Detta stärker både trygghet, gemenskap samt utvecklandet av olika förmågor och kunskaper.

Årskurs 6 eleverna får varje läsår vara med och planera och genomföra olika aktiviteter för hela skolan eller mindre elevgrupper. Syftet är att träna dem i att leda och organisera, ta ansvar samt att verka som goda förebilder på skolan.

Skola, förskola och fritids har ett nära samarbete och vi tar vara på fördelarna med att vara en liten skola - alla känner alla och vi har möjlighet att utnyttja varandras kompetenser och inspirera varandra i arbetet med barnen.

Rasterna är en viktig del av elevernas sammanhållna skoldag och vi arbetar aktivt med kamratskapande rastaktiviteter. Våra fritidspedagoger ansvarar för att plocka fram och plocka bort material till veckans rastaktiviteter, varje förmiddagsrast.

Vi jobbar med miljöfrågor och hållbar utveckling, källsorterar, komposterar och använder vår skolskog mycket. Vi tycker det är viktigt med en lugn, tillåtande och trygg klassrumsmiljö, där det finns plats för både diskussioner och arbetsro.

Vision

Vårt mål är att eleverna ska känna sig trygga, respektera varandra och utveckla tillit till sin egen förmåga i en god lärmiljö.

Som ett led i detta arbetar vi efter tre förhållningssätt:

  • Alla får alltid vara med i gemenskapen
  • När någon säger STOP, sluta, måste man sluta
  • Ingen elev bestämmer över någon annan elev

Vi strävar även efter en likvärdighet med övriga F-6 skolor i kommunen samtidigt som vi är måna om landbygdsskolan indentitet och tillgångar.

I Hjo kommun pågår ett språk- och litteraturarbete där målsättningen är att höja alla barn/elevers språkliga kompetens.

Hjälp oss att utveckla och förbättra våra verksamheter genom att lämna synpunkter!