Fågelås skola F-6

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Kontakter

Fågelås skola ligger i Gate ca 16 km söder om Hjo tätort. Det är en liten skola med cirka 70 elever från förskoleklass- åk 6. Skolan har även ett fritidshem som heter Smultronstället och vägg i vägg ligger förskolan Fågelbo där det går ca 25 barn.

Arbetssätt

Klasserna på Fågelås skola är åldersintegrerade vilket innebär att vi har delat in oss i årskurs F-1, årskurs 2-3 och årskurs 4-6. Vi har en stor och varierad skolgård och nära till den natursköna skolskogen. Några gånger per termin arbetar vi med temadagar i tvärgrupper med samtliga elever på skolan. Detta stärker både trygghet, gemenskap samt utvecklandet av olika förmågor och kunskaper.

Årskurs 6 eleverna får varje läsår vara med och planera och genomföra olika aktiviteter för hela skolan eller mindre elevgrupper. Syftet är att träna dem i att leda och organisera, ta ansvar samt att verka som goda förebilder på skolan.

Skola, förskola och fritids har ett nära samarbete och vi tar vara på fördelarna med att vara en liten skola - alla känner alla och vi har möjlighet att nyttja varandras kompetenser och inspirera varandra i arbetet med barnen.

Vi jobbar med miljöfrågor och hållbar utveckling, källsorterar, komposterar och använder vår skolskog mycket. Vi tycker det är viktigt med en lugn, tillåtande och trygg klassrumsmiljö, där det finns plats för både diskussioner och arbetsro.

Raster och utemiljö

Rasterna är en viktig del av elevernas sammanhållna skoldag och vi arbetar aktivt med kamratskapande rastaktiviteter. Våra fritidspedagoger ansvarar för att plocka fram och plocka bort material till veckans rastaktiviteter, varje förmiddagsrast.

Varje skoldag startar med den gemensamma aktiviteten Puls. Det är en pulshöjande aktivitet som tränar olika motoriska former och skapar förutsättningar för en mer lugn och fokuserad start på skoldagen för alla, både elever och personal.

Under 2023 har skolgården fått ett ansiktslyft med flera nya lekredskap och lekytor. Det som tillkommit är en studsmatta, en snurrpyramid, en klätterställning med annorlunda rutschkana, en modern variant av gungbräda, nya fotbollsmål och en hinderbana.

Vision

Vi strävar även efter en likvärdighet med övriga F-6 skolor i kommunen samtidigt som vi är måna om landbygdsskolan indentitet och tillgångar. 

På Fågelås skola strävar vi efter att eleverna ska känna trygghet och glädje inför sin skoldag. En förutsättning för att utveckla sina ämneskunskaper, men även kunskap om sig själv och livet tillsammans med andra. Att utvecklas till en demokratisk medborgare som tar ansvar i både stort och smått.

Rektor Silva Carlstein klipper bandet vid invigningen av Fågelås skolas nya skolgård.

Under året har Fågelås skolas skolgård fått ett ansiktslyft med flera nya lekredskap och lekytor. Något som eleverna är mycket nöjda med.

En vuxen sitter med ett barn i knät i ett bibliotek.

I Hjo kommun pågår ett språk- och litteraturarbete där målsättningen är att höja alla barn/elevers språkliga kompetens.

Biblioteket på Estrid Ericsonskolan.

Alla grundskolor i Hjo har skolbibliotek, centralt belägna i skolornas egna lokaler.