Välkommen till Fågelås skola

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.30

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.30

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

Kontakter

Fågelås skola ligger i Gate ca 16 km söder om Hjo tätort, det är en liten skola som arbetar med åldersintegrerade undervisningsgrupper med elever från förskoleklass till åk 6. Skolan har en levande skolgård med natur- och jordbrukslandskapet i direkt anslutning. Vårt mål är att eleverna ska känna sig trygga, respektera varandra och utveckla tillit till sin egen förmåga i en god lärmiljö.

Vi jobbar med miljöfrågor och hållbar utveckling, källsorterar, komposterar och använder vår skolskog mycket. Vi tycker det är viktigt med en lugn, tillåtande och trygg klassrumsmiljö, där det finns plats för både diskussioner och arbetsro.


Årskurs 6 eleverna får vara med och planera och genomföra olika aktiviteter för hela skolan eller mindre elevgrupper. Syftet är att träna dem i att leda och organisera, ta ansvar och att verka som goda förebilder på skolan.

Skola, förskola och fritids har ett nära samarbete och vi tar vara på fördelarna med att vara en liten skola – alla känner alla och vi har möjlighet att utnyttja varandras kompetenser och inspirera varandra i arbetet med barnen.

Hjälp oss att utveckla och förbättra våra verksamheter genom att lämna synpunkter på verksamheten!