Välkommen till öppenvården!

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

En familj med son, pappa och farförälder sitter på en bänk i solen.

Dialogen är Hjo kommuns öppenvårdsenhet. Vi arbetar bland annat med familjestöd, olika gruppverksamheter och behandling och rådgivning vid problem med alkohol och narkotika. Du kan kontakta oss för att få hjälp med olika frågor utan att först ha kontaktat socialtjänsten eller någon annan myndighet. Till oss är alla välkomna!

Om du har frågor kring vår verksamhet är du välkommen att kontakta oss via kommunens växel 0503-350 00.

Alla som arbetar på Dialogen har tystnadsplikt.

Föräldrastöd

Via Dialogen kan du som har barn i åldrarna 0-18 år få stöd i ditt föräldraskap. Du kan komma till oss om du känner att du behöver stöd och rådgivning i hur du som förälder och vårdnadshavare kan vägleda och uppfostra ditt barn. Det kan till exempel handla om hur du sätter gränser och skapar tillit. Vid föräldrastödssamtal träffar du någon ur personalen på Dialogen för ett begränsat antal rådgivningstillfällen. Om du sedan känner ett behov av förlängt stöd kan det ske efter beslut av socialsekreterare.

Samarbetssamtal

Ett samarbetssamtal erbjuds till separerade familjer som har svårt att komma överens om till exempel vårdnad, boende och umgänge med gemensamma barn. En förutsättning för att samarbetssamtal ska kunna ske är att båda vårdnadshavarna önskar detta. Kontakta Dialogen för tidsbokning och mer information.

Samarbetssamtal kan även ske på uppdrag av tingsrätten i de fall vårdnadshavarna inte kan komma överens. Samarbetssamtal på uppdrag av tingsrätten sker tillsammans med en socialsekreterare.

Gruppverksamhet

Dialogen erbjuder olika typer av gruppverksamhet, främst inom föräldrastöd eller stöd vid beroenden. Om du är intresserad av att delta i gruppverksamhet kan du kontakta Dialogen för mer information om vilka grupper som är aktuella just nu.

Här kan du läsa mer om gruppverksamhet på Dialogen

Medling vid brott

Medling vid brott är ett frivilligt möte mellan en ungdom som begått ett brott och en person som drabbats av brottet. Mötet sker i närvaro av en medlare och ger en möjlighet till parterna att tillsammans prata om det som hänt.

För den som begått brottet finns möjlighet att visa att man står för det man gjort. Hen får även tillfälle att be om ursäkt för den skada som orsakats. Den som utsatts för brottet får berätta för gärningspersonen vilka konsekvenser brottet fått och om det går att gottgöra på något sätt.

Efter en genomförd medling kan båda parter förhoppningsvis lämna händelsen bakom sig och gå vidare.

Rådgivning och behandling vid olika beroenden

Om du upplever att du har problem med alkohol, narkotika eller spel kan du vända dig till Dialogen för hjälp och stöd. Till oss kan du komma redan om du känner dig orolig för ett ökat användande. Du kan också kontakta oss om du har haft ett beroende under en längre tid. Varje steg mot ett liv fritt från beroende är viktigt för att du ska kunna leva ett gott liv.

När du kontaktar Dialogen i beroendefrågor får du träffa någon ur personalen för rådgivning vid ett antal tillfällen. Om du har behov av stöd under en längre period kan vi även hjälpa till med det. I rådgivningsarbetet använder vi olika samtalsmetoder och kan samarbeta med andra professioner som psykiatri eller vårdcentral när behovet finns. 

Illustration av fyra glada barn som hoppar upp i luften.

Familjecentralen är en mötesplats för blivande föräldrar och föräldrar med barn i förskoleåldern.

En flicka åker rutschkana inne på Öppna förskolan. Hennes mamma ser leende på henne från sidan. Framför mamman ligger en bebis i ett babygym.

På öppna förskolan kan du som förälder komma med ditt barn och träffa andra barnfamiljer.

Två vägar på ett gräsfält.

Är du orolig för att du dricker för mycket alkohol, spelar för mycket eller använder narkotika? Eller oroar du dig för någon i din närhet? Det finns hjälp att få – här kan du läsa mer om vart du kan vända dig.