Välkommen till Knäpplans förskola

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Kontakter

Knäpplans förskolan ligger på Knäpplans gärde i västra delen av Hjo med utsikt över Vättern och har 6 avdelningar.

Förskolan har en inriktning mot skapande och uteverksamhet. När man stiger in genom huvudentrén till förskolan ser man rakt igenom byggnaden, genom torget, ateljéer och ut på en innergård. Detta hjälper till att skapa en närhet mellan ute och inne. Vår närmiljö lockar till utforskande promenader och besök i vår närliggande skog.

I linje med kommunens värdegrund "Det goda mötet" syftar varje del av förskolan till att bjuda in till och ge förutsättningar för goda mötesplatser. Det är viktigt att vi, såväl vuxna som barn, bemöter varandra på ett respektfullt och trevligt sätt. Alla rutin- och leksituationer är tillfällen att lära sig hur vi ska vara mot varandra. En god och väl fungerande kontakt mellan förskolan och hemmet skapar en trygg miljö för alla.

Knäpplans förskola är en certifierad Språk- och litteraturförskola. Tillsammans med övriga förskolor i kommunen bedriver vi ett Språk- och litteraturarbete. Vår verksamhet genomsyras av litteratur, sagor, rim, ramsor, eget berättande och sånger. Språk och skriftspråk är därmed en naturlig del av barnens vardag på förskolan.

I Hjo kommun pågår ett språk- och litteraturarbete där målsättningen är att höja alla barn/elevers språkliga kompetens.

Hjälp oss att utveckla och förbättra våra verksamheter genom att lämna synpunkter på verksamheten!