Knäpplan

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Knäpplan är kommunen största förskola, med sina sex avdelningar. Knäpplan har ett stort ,ljust öppet torg och en egen atélje per avdelning.

Det finns många mötesplatser och genomtänkt lärmiljö både ute och inne. Förskolans utegård och natur erbjuder många spännande fenomen för barnen att utforska såsom exempelvis växter, smådjur och årstider.

Förskolan – Barnens första utbildning

Förskolan är barnens första utbildning. Rektorerna i Hjo kommun arbetar tillsammans för att skapa en likvärdighet mellan förskolorna i samtliga frågor. Alla kommunens förskolor arbetar med tydliggörande pedagogik i form av TAKK (tecken som alternativ och kompletterande kommunikation) och bildstöd. Detta för att skapa en gemensam pedagogisk grund för samtlig personal i förskolan och för att alla barn ska ges samma möjligheter till utveckling och lärande.

Hjo kommuns förskolor har en IKT-pedagog och en digital plan för att säkerställa ett pedagogiskt användande av lärplattor. Förskolorna arbetar med SOLA.

Samtliga förskolor arbetar också med systematiskt kvalitetsarbete utifrån en kommungemensam mall och kommunicerar genom lärplattformen Vklass.

Under hösten 2023 startar rektorerna upp ett utvecklingsteam bestående av yrkesskickliga förskollärare för att höja måluppfyllelsen och säkerställa kvalitén i våra förskolor. 

Vi vill skapa en trygg, rolig och lärorik tid i förskolan för ditt barn. Vill du veta mer om Knäpplans förskola är du välkommen att hälsa på. Kontakta förskolan inför ditt besök.

Adress

Orkestervägen 51, 544 30 Hjo

Blåklinten

Telefon: 0503-35076

Daggkåpan

Telefon: 0503-35094

Mandelblomman

Telefon: 0503-35165

Smörblomman

Telefon: 0503-35063

Tussilagon

Telefon: 0503-35058

Vallmon

Telefon: 0503-35199

En vuxen sitter med ett barn i knät i ett bibliotek.

I Hjo kommun pågår ett språk- och litteraturarbete där målsättningen är att höja alla barn/elevers språkliga kompetens.