Korttidsvistelse

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Kontakter

Du kan ansöka om korttidsvistelse när ditt omvårdnadsbehov för tillfället inte kan tillgodoses i det egna hemmet. Korttidsvistelsen beviljas för en avgränsad tid, tillfälligt eller regelbundet. Återkommande korttidsvistelser kallas växelvård.

Vad är korttidsvistelse?

Korttidsvistelse beviljas alltid för en begränsad period. En del kommer till korttidsavdelningen för rehabilitering. Du kanske behöver stöd att återhämta dig efter skada, sjukdom eller funktionsnedsättning med mål att du ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt och återvända hem. Du bidrar själv till din rehabilitering genom att vara aktiv under din vistelse på korttidsavdelningen, till exempel genom att själv göra de vardagliga sysslor som du kan klara av. Personalen arbetar också utifrån ett rehabiliterande synsätt med målet att stärka just dina förmågor.

Andra vistas på korttidsavdelningen för att ge en anhörig möjlighet till avlastning.

Korttidsvistelse på Piren är riktad till somatiskt sjuka och finns i samma byggnad som Sjöryds äldreboende. Korttidsvistelse vid demens finns i stället på Sigghusberg i Östergården. 

Korttidsvistelsen kan i vissa fall placeras på andra enheter i kommunen eller i annan kommun.

Ansökan

Du ansöker hos biståndshandläggare. Kontaktuppgifter hittar du under Kontakt.

Läs mer om hur ansökan går till

Under läs mer kan du läsa om korttidsvistelse och växelvård på Piren och vårt rehabiliterande arbetssätt.