Fritidshem

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

Tre barn som läser

Hjo kommun erbjuder elever plats i fritidshem i den omfattning som behövs med hänsyn till vårdnadshavares arbete eller studier eller om eleven har ett eget behov. Beslut om särskilda skäl fattas av rektor. De barn som har rätt till fritidshem placeras på den skola barnet tillhör. Plats i fritidshem får behållas till och med vårterminen det år eleven fyller 13 år.

Plats i fritidshem får behållas i två månader när vårdnadshavare är arbetssökande. Vid föräldraledighet får platsen behållas i en månad.

Ansök om plats på Fritidshem