Fritidshem

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Tre barn som läser

Hjo kommun erbjuder elever plats i fritidshem i den omfattning som behövs med hänsyn till vårdnadshavares arbete eller studier eller om eleven har ett eget behov. Beslut om särskilda skäl fattas av rektor. De barn som har rätt till fritidshem placeras på den skola barnet tillhör. Plats i fritidshem får behållas till och med vårterminen det år eleven fyller 13 år.

Plats i fritidshem får behållas i två månader när vårdnadshavare är arbetssökande. Vid föräldraledighet får platsen behållas i en månad.

Ansök om plats på Fritidshem

 • Barn som ligger på golvet och pekar mot kameran

  Kommunala fritidshem

  I Hjo kommmun finns fritidshemmen i nära anslutning till våra grundskolor.

 • Äpple på böcker

  Avgifter för barnomsorg

  På denna sida finns information om avgifter för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Hjo kommun.

 • Tre tjejer som hänger uppochner på lekplats

  Lovfritids

  Det finns möjlighet att ansöka om lovfritids vilket innebär att barnet går på fritidshem enbart under loven.

 • Kalender

  Kompetensutveckling

  Under läsåret har personalen på våra förskolor och fritidshem totalt fem dagar för kompetensutveckling. Detta för att utveckla verksamhetens kvalitet och att skapa bästa möjliga förutsättningar för våra barns lärande och omsorg.

 • Vanliga frågor om fritidshem

  Här hittar du vanliga frågor och svar som rör fritidshemsverksamheten i Hjo kommun.

 • Ett barn som lutar mot ett staket

  För utförare

  Sedan 1 juli 2009 gäller fri etableringsrätt inom barnomsorgen. Detta är reglerat i skollagen och innebär rätt till godkännande under förutsättning att vissa grundkrav uppfylls. En verksamhet som godkänts har också rätt till bidrag från kommunen.