Fritidshem

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Tre barn som läser

Hjo kommun erbjuder elever plats i fritidshem i den omfattning som behövs med hänsyn till vårdnadshavares arbete eller studier eller om eleven har ett eget behov. Beslut om särskilda skäl fattas av rektor. De barn som har rätt till fritidshem placeras på den skola barnet tillhör. Plats i fritidshem får behållas till och med vårterminen det år eleven fyller 13 år.

Plats i fritidshem får behållas i två månader när vårdnadshavare är arbetssökande. Vid föräldraledighet får platsen behållas i en månad.

 • Barn som ligger på golvet och pekar mot kameran

  Kommunala fritidshem

  I Hjo kommmun finns fritidshemmen i nära anslutning till våra grundskolor.

 • Tre tjejer som hänger uppochner på lekplats

  Lovfritids

  Det finns möjlighet att ansöka om lovfritids vilket innebär att barnet går på fritidshem enbart under loven.

 • Vanliga frågor om fritidshem

  Här hittar du vanliga frågor och svar som rör fritidshemsverksamheten i Hjo kommun.