Villa Rosell och Sturebo utan anmärkning efter hot- och våldsinspektion

Exteriör Villa Rosell.

30 maj 2024

Stöd och omsorg

Under året genomför Arbetsmiljöverket inspektioner av hot och våldsarbetet på vård- och omsorgsboenden. Hjo kommuns boenden Villa Rosell och Sturebo fick grönt ljus efter myndighetens inspektioner.

Syftet med inspektionerna är att minska risken för hot och våld på boendena, och att kunna hantera de riskfyllda situationerna som ändå uppstår. Arbetsmiljöverket granskade bland annat hur vi hanterar riskerna med hot och våld, vad vi gör när en hot- och våldssituation uppstår och vilket stöd som då sätts in till medarbetare och brukare. Arbetsmiljöverket konstaterar att vi har alla nödvändiga rutiner och att vi följer rutinerna när något inträffar.

Nu har vi fått en fin bekräftelse på att vi följer de formella reglerna, men det här arbetet handlar framför allt om hur vi bemöter och stöttar människor, såväl medarbetare som brukare i hotfulla situationer. Det behöver vi alltid arbeta vidare med, säger Charlotte Warling, verksamhetschef Socialtjänst.

Vi får fler inrapporterade tillbud än tidigare, vilket vi ser som positivt. Tack vare rapporteringen kan vi tillsammans förbättra vår arbetsmiljö, säger Annika Törner, verksamhetschef Vård och omsorg.