Park och grönytor

Telefon
0503-35337

Telefontider
07.30-15.00

Besöksadress
Skolgatan 3b

Öppettider
07.30-16.30

Hitta hit

Postadress
544 34 Hjo

Två händer håller i en häcksax och klipper en häck.

Park och grönytor ges både som en kombinationsutbildning och som en yrkesvuxutbildning.

På en kombinationsutbildning läser du både yrkeskurser på gymnasienivå och SFI eller grundläggande svenska som andraspråk eller grundläggande svenska. På en yrkesvuxutbildning läser du yrkeskurser på gymnasienivå. Utbildningen innehåller både teori och praktik, vilket ger dig bra förutsättningar att söka jobb efter utbildningen.

Som parkarbetare och trädgårdsanläggare arbetar du med att sköta och anlägga utemiljöer för människor att vistas i. Arbetet handlar om att skapa vackra miljöer och utförs oftast utomhus men innehållet kan variera med årstiderna.

Under utbildningens 40 veckor kommer du att få lära dig att sköta om parker och grönytor i Hjo. Teoriundervisningen sker på Lärcentrum, Hjo

Studieort:
Lärcentrum Hjo
Skolgatan 3b
544 34 Hjo

Du hittar Lärcentrum här - Länk till Google Maps

Hitta till Lärcentrum vuxenutbildning i Hjo via Google Maps.

Under din praktik kommer du vara inom kommunen eller företag som har rekryteringsbehov inför kommande säsong, vilket innebär mycket goda jobbchanser.

Lär dig mer om yrket

På Arbetsförmedlingens webbplats kan du läsa mer om hur det är att arbeta som parkarbetare och trädgårdsanläggare. Länk till parkarbetare och trädgårdsanläggare på arbetsförmedlingens webbsida.

Förkunskaper

Du bör ha klarat av SFI B.

Kursinnehåll i korthet

Beskärning och trädvård

Kunskap om beskärning av växter, användning av verktyg och annan teknisk utrustning, säkerhet och arbetsmiljö.

Entreprenörsskap

Här lär du dig om handel, försäljning och företagande.

Orienteringskurser

Dessa kurser är inte betygsgrundande men efter avslutad kurs får du ett intyg. Kurserna är CSN grundande.
- IT, grundläggande IT-kunskaper.
- Floristik, här lär du dig om snittblomshantering och teknik samt hur du kan använda olika material och       redskap.
- Yrkessvenska, här får du lära dig mer om språket i yrket.

Service och bemötande

I den här kursen lär du dig hur du ger bra service och bemötande.

Skötsel av utemiljöer

Utemiljöers funktion, skötselplaner, arbete med gräsytor, lekutrustning, gräsklippning, beskärning och ogräsbekämpning.

Växtkunskap 1

Identifiering och namngivning av träd, buskar, barrväxter, perenner och annueller. Växternas härdighet, kvalitet och användningsområde.

Ansökan

Gå vidare till vår ansökningssida.

Utbildningen startar den 26:e augusti 2024

För mer information, kontakta:

Handläggare Lärcentrum Helena Grenabo 0503-353 37

Studie- och yrkesvägledare Patrik Clausén 0503-351 60

Rektor Lärcentrum Ewa Hjerpe 0503-353 35