Kombinationsutbildning skötsel av park och grönytor

Telefon
0503-35337

Telefontider
07.30-15.00

Besöksadress
Skolgatan 3b

Öppettider
07.30-16.30

Hitta hit

Postadress
544 34 Hjo

Två händer håller i en häcksax och klipper en häck.

På en kombinationsutbildning läser du både yrkeskurser på gymnasienivå och SFI eller grundläggande svenska som andraspråk eller grundläggande svenska. Utbildningen innehåller både teori och praktik, vilket ger dig bra förutsättningar att söka jobb efter utbildningen.

Vi vill meddela att vår utbildning inte kommer att starta våren 2024. Vi beklagar eventuella besvär som detta kan medföra för våra sökande. Vi planerar att erbjuda utbildningen igen vid ett senare tillfälle, och kommer att meddela om nya ansökningsdatum så snart de är tillgängliga.

Vi uppskattar ditt intresse för vår utbildning och ser fram emot att möta dig i framtiden. Om du har några frågor eller funderingar, tveka inte att kontakta oss.

Som parkarbetare och trädgårdsanläggare arbetar du med att sköta och anlägga utemiljöer för människor att vistas i. Arbetet handlar om att skapa vackra miljöer och utförs oftast utomhus men innehållet kan variera med årstiderna.

Under utbildningens 40 veckor kommer du att få lära dig att sköta om parker och grönytor i Hjo. Teoriundervisningen sker på Lärcentrum, Hjo

Hitta till Lärcentrum vuxenutbildning i Hjo via Google Maps.

Under din 12 veckor långa praktik kommer du vara inom kommunen eller företag som har rekryteringsbehov inför kommande säsong, vilket innebär mycket goda jobbchanser.

Lär dig mer om yrket

På Arbetsförmedlingens webbplats kan du läsa mer om hur det är att arbeta som parkarbetare och trädgårdsanläggare. Länk till parkarbetare och trädgårdsanläggare på arbetsförmedlingens webbsida.

Förkunskaper

Du bör ha klarat av SFI B

Kursinnehåll i korthet

Orienteringskurs

Förberedelse, språket och testa på yrket och studierna.

Skötsel av utemiljöer

Utemiljöers funktion, skötselplaner, arbete med gräsytor, lekutrustning, gräsklippning, beskärning och ogräsbekämpning.

Växtkunskap 1

Identifiering och namngivning av träd, buskar, barrväxter, perenner och annueller. Växternas härdighet, kvalitet och användningsområde.

Trädgårdsanläggning 1

Arbete med markbeläggningar, trappor, murar och planering och gräsytor. Mätteknik, utsättning och avvägning.

Beskärning och trädvård

Kunskap om beskärning av växter, användning av verktyg och annan teknisk utrustning, säkerhet och arbetsmiljö.

Yrkessvenska inom valt område

Fokus på att utvecklas från vardagsspråk till vardagligt och formellt yrkesspråk.

Ansökan

Ansökan till kombinationsutbildning park och grönytor är stängd och går inte längre att söka till höstterminen. Utbildningen har visat sig vara mycket populär och har snabbt fyllts upp av deltagare som vill utnyttja möjligheten att utveckla sina kunskaper och färdigheter.

Gå vidare till vår ansökningssida.

Utbildningen startar den 28:e augusti 2023

För mer information, kontakta:

Handläggare Lärcentrum Helena Grenabo 0503-353 37

Rektor Lärcentrum Ewa Hjerpe 0503-353 35