Villa Olga

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Villa OLGA är belägen väster om de nämnda villorna och skall vara byggd 1883. Arkitekt okänd.

Villan har aldrig tillhört Vattenkuranstalten, den har alltid varit i privat ägo, men kan ha använts för inackordering av kurortens gäster i privat regi. Det finns också uppgifter om att villan tidigt kan ha tillhört ett lokalt mejeri. På en karta från 1906 uppträder emellertid namnet Olga, och huset bör då ha fungerat som bostad i likhet med de villor som ägdes av kuranstalten. Villans exteriörer bevarar flera mycket tidstypiska snickeridetaljer från slutet av 1800-talet, därtill av en typ som försvunnit på flera av de övriga villorna. Olga är alltjämt 2017 privatägd.

Antikvariskt värdefulla delar: Exteriörer.

Text och foto: Thomas Carlqvist