Villa Guldkroken

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Även villa Guldkroken från 1885 byggdes för kurortens gäster. Arkitekt var Pehr August Pettersson från Värsås.

Villan är byggd med en i princip kvadratisk och symmetrisk planform och bevarar ett intressant centralt placerat trapphus eller trapphall, ursprungligen ledande till ett femtontal små hotellrum. Guldkroken har liksom Victoria och Flora ursprungligen varit rikligt försedd med lövsågeridekorationer, de flesta borttagna vid moderniseringar under 1930–50-talen, när också interiörerna moderniserades.

Villan har under 2016 och 2017 renoverats till permanenta bostäder, varvid balkongerna återställts så att t ex räckena återfått sina ursprungliga utseenden och proportioner. Papptaket ersattes tidigt med ett tvåkupigt tegeltak, men den listtäckta pappen ligger alltjämt kvar under teglet. Bilden visar byggnaden före renoveringen.

Antikvariskt värdefulla delar: Exteriörer, det centrala trapphuset med spiraltrappa av trä.

Text och foto: Thomas Carlqvist