Doktorsvillan

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Doktorsvillan exteriör

Doktorsvillan. Huset är enligt uppgift byggt i mitten av 1920-talet. Arkitekt okänd.

Inga uppgifter har påträffats som visar byggnadens äldre funktion, eller om den har varit knuten till vattenkuranstalten. Möjligen har huset alltid såsom nu varit privatägt. Äldre fotografier antyder mörka fasader med ljusa listverk, men huset har sedan länge varit klätt med vita/gråvita eternitplattor, under vilka en träfasad bör dölja sig.

Önskemål finns om en tillbyggnad. En sådan bör vara möjlig under förutsättning att den är förenlig med kommunala bestämmelser och annan lagstiftning. En eventuell tillbyggnad ska anpassas till och bevara byggnadens arkitektoniska uttryck. Tillbyggnaden ska godkännas av Länsstyrelsen.

Antikvariskt värdefulla delar: Exteriörer, där eternitplattorna kan komma att ersättas av ett mera ursprungligt fasadmaterial.

Text och foto: Thomas Carlqvist