Villa Svea

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Villa Svea exteriör

Den stora trevåningsvillan SVEA byggdes också 1892, efter ritningar av göteborgsarkitekten Adrian Crispin Peterson.

Villan byggdes som bostäder för vattenkuranstaltens sommargäster, och kallades på nybyggnadsritningarna för "hotellpavillon", med ett tjugotal hotellrum, där nästan alla hade egen balkong. Villan har genomgått märkvärdigt små utvändiga förändringar sedan byggnadstiden, invändigt bevaras framför allt ett karakteristiskt och tidstypiskt trapphus. På Svea har viss förenkling skett, t ex beträffande fönstren och ett par balkongfronter, utan att karaktären nämnvärt förändrats. Villan hade till en början listtäckt papptak som senare har bytts ut mot falsad plåt. Framför allt de gamla hotellrummen i övre våningarna har i senare tid använts som konstnärsateljéer.

Villa Svea har under 2012 och 2013 genomgått stora utvändiga renoveringsarbeten som syftat till att bevara och där så varit aktuellt, förtydliga dess 1800-talskaraktär.

Antikvariskt värdefulla delar: Exteriörer, trapphuset.

Text och foto: Thomas Carlqvist