Villa Idun

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Villa Idun är i likhet med villa Götha uppförd tidigare, som manbyggnad på en rådman Goldkuhl tillhörig lantegendom.

När vattenkuranstalten började sin verksamhet togs villan i anspråk för kurortsgästerna redan från starten 1878. Villa Idun är den sydligaste i raden av villor i parken, och låg från början närmast det ursprungliga Hotel Bellevue. Den har därför också tidvis varit bostad för hotelldirektören. Villan är en träbyggnad i en och en halv våning med stor frontespis mot öster och Vättern, samt en större takkupa in mot land.

Villan omgestaltades och moderniserades under 1900-talets första år varvid den fick sitt nuvarande utseende med flera drag av den då rådande jugendstilen. Samtidigt försågs huset med en öppen veranda med ovanpåliggande balkong mot sjön och flera mindre balkonger/altaner i marknivå. Jugendstilen är främst märkbar i gavelpartiernas rundade former och huvudentréns utformning, liksom i de kraftiga verandastolparna och balkongräckena mot sjön. Ombyggnadsarkitekt är okänd men kan ha varit Lars Kellman. Den tegeltäckta villan är den enda i raden av parkvillor som omges av en liten tomt med en trädgård av privat karaktär. Villa Idun har under 2015 renoverats till moderna bostäder.

Antikvariskt värdefulla delar: Exteriörer.

Text och foto: Thomas Carlqvist