Ann-Christine Fredriksson

Ann-Christine Fredriksson

Barn- och ungdomsutskottets ordf Moderaterna
0734 35 42 27 ann-christine.fredriksson@politiker.hjo.se

Uppdrag

Ledamot kommunfullmäktige, ledamot kommunstyrelsen, ordförande barn- och ungdomsutskottet, ordförande individutskottet, ledamot folkhälsorådet, representant i styrelsen Samordningsförbundet Östra Skaraborg, ledamot i direktionen för Tolkförmedling Väst.