Pierre Robert Rydén

Pierre Robert Rydén

Kommunstyrelsens 2:e vice ordf Socialdemokraterna
0706 57 05 51 pierre.ryden@politiker.hjo.se

Uppdrag

Ledamot kommunfullmäktige, 2:e vice ordförande kommunstyrelsen, 2:e vice ordförande allmänna utskottet, ordförande folkhälsorådet, ledamot direktionen kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Skaraborg, ledamot direktionen kommunalförbundet Miljösamverkan Östra Skaraborg, ledamot förbundsfullmäktige Skaraborgs kommunalförbund, ersättare Kollektivtrafiksamverkan Skaraborg/ Kollektivtrafikrådet, ledamot Kollektivtrafiknämnden.