Catrin Hulmarker

Catrin Hulmarker

Kommunstyrelsen ordförande Moderaterna
0702 48 81 27 catrin.hulmarker@politiker.hjo.se

Uppdrag

Ledamot kommunfullmäktige, ordförande kommunstyrelsen, ordförande allmänna utskottet, ersättare pensionärsrådet, ledamot folkhälsorådet, ledamot brottsförebyggande rådet, ledamot konst- och kulturrådet, ledamot direktionen kommunalförbundet Miljösamverkan Östra Skaraborg, representant i ägarsamrådet Samordningsförbunden i Skaraborg, ledamot Kollektivtrafiksamverkan Skaraborg/Kollektivtrafikrådet, ledamot Kollektivtrafiknämnden.