Arbetstelefoner inom Vård och omsorg begränsas till enbart nödvändiga webbsidor

Entrén till SIgghusbergs särskilda boende.

8 januari 2024

Stöd och omsorg

Från och med vecka 2 kommer alla arbetstelefoner på det särskilda boendet Sigghusberg att vara begränsade till de webbsidor som behövs i arbetet. Alla övriga sidor blockeras. Så småningom kommer samma begränsning att införas på alla grupptelefoner inom Vård och omsorg.

Under november och december har vi genomfört ett kort pilotprojekt på en handfull telefoner på Sigghusberg. Nu går vi vidare med övriga arbetstelefoner på boendet.

Den nya begränsningen gäller oavsett om telefonen är uppkopplad på kommunens nätverk eller inte, till skillnad från de porrfilter som vi använder.

Förändringen görs efter att Hjo kommun tidigare fått kännedom om att någon i personalen på Sigghusberg har använt arbetsplatsens telefon för att porrsurfa.

  • Exteriör entrén på Sigghusberg.

    Resultat av undersökning på Sigghusberg

    Undersökningen av situationen på Sigghusbergs särskilda boende är nu klar. Under november har resultatet presenterats för ledningen, personalgruppen och ansvariga politiker. Nu fortsätter arbetet med att ta fram en gemensam handlingsplan för arbetet framåt.

  • Extern utredning om Sigghusberg utvidgas efter incident

    Hjo kommun har fått kännedom om att någon i personalen på det särskilda boendet Sigghusberg har använt arbetsplatsens telefon för att porrsurfa. Kommunen kommer nu att involvera den här problematiken i den pågående utredningen om kulturen och ledarskapet på Sigghusberg.