Extern utredning om Sigghusberg utvidgas efter incident

8 september 2023

Stöd och omsorg

Hjo kommun har fått kännedom om att någon i personalen på det särskilda boendet Sigghusberg har använt arbetsplatsens telefon för att porrsurfa. Kommunen kommer nu att involvera den här problematiken i den pågående utredningen om kulturen och ledarskapet på Sigghusberg.

Kommunen har inte haft möjlighet att spåra vem som har använt telefonen vid de specifika tillfällena och kan därför inte vidta åtgärder riktade mot personen i fråga. De rapporterade tillfällena ska ha inträffat under 2021 och 2022. I dagsläget finns ingen information om att det fortfarande ska pågå men en utredning kommer att göras.

Cheferna har haft dialog med arbetsgrupperna om att det här beteendet är oacceptabelt och fler samtal kommer att ske framöver. Alla våra medarbetare ska vara väl medvetna om att det här inte är okej.

Vi har sedan tidigare porrfilter på kommunens wifi – det är alltså omöjligt att porrsurfa på kommunens nät. På mobilnätet kan vi tyvärr inte ha samma filter. 

Extern utredning om situationen på Sigghusberg

I slutet av juni fick ledningen för kommunens vård- och omsorgsverksamhet kännedom om att personal har upplevt problem med arbetsplatskulturen och ledarskapet på kommunens särskilda boende Sigghusberg. Kommunen beslutade då att vi skulle tillsätta en extern utredning för att göra en objektiv bedömning av situationen.

Efter sommaren har cheferna haft ett första möte med den externa utredaren. Utredningen kommer att påbörjas under hösten och kommer nu även att involvera problematiken kring telefonanvändandet.