Skövdevägen avstängd 10 juni-21 juni

Karta som visar omledningen av trafik vid av Skövdevägen. Samma information framgår av texten.

4 juni 2024

Bygga, bo och miljö, Trafik och stadsmiljö

Den 10-21 juni är Skövdevägen avstängd mellan Kvarngatan och Verkstadsgatan, eftersom vi byter ut en vattenledning på Salviavägen. Buss- och biltrafik leds om (OBS: ny omledningsväg för bussar från den 11 juni), men använd gärna en annan in- eller utfart till och från Hjo under den här perioden.

Biltrafiken leds om via Kvarngatan och Verkstadsgatan (prickad linje på kartan) och under tiden som arbetet pågår råder parkeringsförbud på dessa gator. Det kommer att bli mycket trafik som leds om, så välj om möjligt någon av de andra in- och utfarterna till och från Hjo.

Fotgängare och cyklister kommer att kunna passera arbetet på ena sidan vägen.  

De boende som vanligtvis kör via Salviavägen och får en ny tillfällig färdväg till och från sin fastighet har fått information.

Busshållplatserna "Rosenlund" och "Kvarngatan" påverkas

Från och med den 11 juni fungerar busstrafiken på följande sätt: 

Bussarna leds om via Sveavägen och Industrigatan (se den röda linjen på den här kartan). Hållplatsen Rosenlund flyttas till Coop på Industrigatan. Hållplatsen Kvarngatan utgår och Västtrafik hänvisar i stället till hållplatserna Rosenlund och Nygatan. 

Västtrafik har ännu inte hunnit sätta upp skyltar vid den tillfälliga hållplatsen vid Coop; detta kommer förhoppningsvis att ske inom kort. Men du som vill åka med bussen kan vänta vid vägkanten på Industrigatan, i höjd med Coop. Busschaufförerna har fått tydlig information om att stanna om någon väntar där.

Du hittar alltid uppdaterad information i Västtrafiks reseplanerare.