Kommunen anställer en kulturchef

Kulturkvarteret exteriör med julbelysning.

12 januari 2024

Kultur och fritid

Innan sommaren kommer kommunen påbörja rekryteringen av en kulturchef. Chefen kommer att leda arbetet på Kulturkvarteret, vara ansiktet utåt för kultur i kommunen och verka för att på sikt kunna ge Hjoborna ett ännu bättre utbud av kultur.

Det har hänt mycket inom kultur, turism och fritid sedan Kulturkvarteret byggdes 2013. Nu är nästa stora projekt utvecklingen av Guldkroksområdet.

I och med att vi anställer en kulturchef hoppas jag att alla medarbetare ska känna större stöd från sin närmsta chef. Med en kulturchef kommer jag att ha ett tydligare fokus på turism- och fritidsfrågorna, där bland annat utvecklingen av Guldkroksområdet blir viktig de kommande åren. Samtidigt kommer kulturchefen att leda arbetet i Kulturkvarteret med biblioteket, kulturverksamheten och Kontaktcenter, säger Christer Svensson som är chef för kultur, turism och fritid.

Förändringen innebär också en ekonomisk besparing, vilket är nödvändigt eftersom verksamheten i sin nuvarande form inte har kunnat hålla budgeten.

Vad händer framöver?

Samtidigt som kulturchefen anställs tas två samordnartjänster bort: kultursamordnare (75 procent) och fritidssamordnare (75%). De två anställda som berörs direkt av förändringen kommer att erbjudas andra tjänster i organisationen.

När den nya kulturchefen börjar kommer den, i nära samverkan med personalen, fundera över hur de bäst organiserar kulturarbetet framåt, säger Christer Svensson.