Har du eller någon anhörig problem med alkohol, droger eller spel?

Vägskylt med två pilar med texterna "tillbaka" åt ena hållet och "framåt" åt andra hållet.

31 januari 2024

Stöd och omsorg

Nu startar två olika gruppverksamheter med fokus på missbruksproblematik. En grupp riktar sig till dig som själv lever med ett missbruk och vill få hjälp att sluta. Den andra gruppen riktar sig till dig som är anhörig till någon som missbrukar.

Grupp i återfallsprevention

Gruppen riktar sig till dig som själv lever med ett missbruk och vill få hjälp och stöd att sluta. Du behöver ha varit nykter, spel- eller drogfri i minst två veckor för att kunna ta till dig behandlingen på ett bra sätt. Gruppen passar även för dig som varit nykter, spel- och drogfri under en längre tid men vill få hjälp och stöd att fortsätta vara det.

Läs mer om gruppen i återfallsprevention

Grupp för dig som är anhörig - CRAFT

Gruppen startar den 6 februari kl. 15.30-17.30. Utbildningen är kostnadsfri och består av 8 st. gruppträffar. Gruppen ges i samarbete med Tibro kommun.

Läs mer om gruppen och anmäl dig på Tibro kommuns hemsida.

CRAFT står för Community Reinforcement Approach and Family Training, som är ett program inriktad på att stödja och vägleda anhöriga till personer med missbruks- och beroendeproblematik.CRAFT har i forskning visat sig vara ett bra stöd för anhöriga till personer med missbruks- och beroendeproblematik. Förutom att CRAFT har hjälpt många anhöriga med detta, så har deltagandet i CRAFT även inneburit minskad ångest, ilska och depression och en större förmåga att sätta gränser och bejaka sina egna behov.