Åldersvillkor för seniorbiljett sänks

En blå Västtrafikbuss.

30 januari 2024

Trafik och stadsmiljö

I Hjo, Tibro och Karlsborg får resenärer som är 75 år eller äldre åka kollektivt kostnadsfritt. Den 1 april sänks åldersvillkoret till 70 år eller äldre.

Seniorbiljetter på Västtrafiks trafikförbindelser är en kommunal fråga. Hjo, Tibro och Karlsborg har sedan många år tillbaka finansierat seniorbiljetter för de som är 75 år eller äldre. Många kommuner i Västra Götaland sänker under året åldersvillkoret och i Hjo, Tibro och Karlsborg införs det nya åldersvillkoret 70 år redan från och med den 1 april.

Jan Hanna (S), ordförande i kollektivtrafiknämnden för Hjo, Tibro och Karlsborg, välkomnar förändringen: Tibro och våra två samverkande kommuner har under flera år uttryckt önskemål om att vi vill erbjuda seniorbiljetter redan från 70+ och nu blir det verklighet. Det är glädjande!, säger Jan Hanna.

Västtrafik kommer att informera alla 70+ om förändringen under mars, därefter kommer det gå att beställa sin seniorbiljett. Seniorbiljetten är begränsad till zon C, som Hjo, Tibro och Karlsborg tillhör och det är större delen av länet. Zon A och B är Göteborgsområdena.