Ta del av ungas tankar och åsikter om sina liv i Hjo

Illustration av tre glada ungdomar med träd i bakgrunden.

12 februari 2024

Kommun och politik, Förskola och skola, Ung i Hjo

Nu finns en rapport som innehåller resultatet av en stor enkätundersökning som alla högstadieelever fick svara på i oktober 2023. Ta del av deras uppfattning om fritid, skola, familjen, hälsa, trygghet, samhälle och demokrati, arbete och framtid!

Visste du att 9 av 10 av högstadieeleverna är nöjda med sina liv? Eller att två tredjedelar tycker att det finns ganska eller väldigt mycket att göra på fritiden i Hjo? Det är två av många resultat som framkommit från en stor enkätundersökning som alla högstadieelever i Hjo fick besvara i höstas. Undersökningen frågade om deras uppfattning om fritid, skola, familjen, hälsa, trygghet, samhälle och demokrati, arbete och framtid. Fler exempel från rapporten:

  • 3/4 av högstadieeleverna skattar sin hälsa som bra eller mycket bra.
  • Tjejer upplever stress i mycket högre utsträckning än killar.
  • Cirka var fjärde kille och var femte tjej dricker energidryck flera gånger i veckan eller i stort sett varje dag.
  • Hög andel av eleverna är nöjda med lärarna, undervisningen, elevhälsan, tillgång till digitala verktyg, skolbiblioteket samt möjligheten att få extra hjälp och stöd av lärarna om man behöver det.
  • Knappt var tredje ungdom 13–16 år har bevittnat misshandel eller våld senaste halvåret.
  • 9 av 10 av högstadieeleverna ser ganska eller mycket positivt på framtiden.

Alla resultat finns sammanställda i en rapport som finns att läsa under LUPP-resultat Hjo 2023. Samma enkätundersökning genomfördes även 2020 och därför går de flesta uppgifter att jämföra mot det resultatet.

Resultatet håller nu på att spridas bland tjänstemän och politiker i kommunen och kommer att utgöra ett viktigt inspel i vidare arbete. Eleverna som besvarade enkäten samt vårdnadshavare får också återkoppling.

För frågor om undersökningen eller dess resultat, kontakta någon av nedanstående personer:

Christina von Tell, folkhälsostrateg, christina.vontell@hjo.se
Hanna Nordlöf, fritidsutvecklare, hanna.nordlof@hjo.se