Dagverksamheten Regnbågen är årets arbetsplats 2023!

23 februari 2024

Kommun och politik, Stöd och omsorg

Utmärkelsen ges till en arbetsgrupp eller arbetsplats som bidrar med det där lilla extra. I år uppmärksammas Regnbågen som erbjuder dagverksamhet för personer med demenssjukdom. I motiveringen lyfter man bland annat fram personalens glädje, kompetens och trygga bemötande av deltagarna.

Varje år utser Hjo kommun årets arbetsplats för att synliggöra goda exempel och förebilder. Utmärkelsen delas ut till en arbetsgrupp eller arbetsplats inom kommunen som tydligt arbetar med Hjo kommuns värdegrund och vision och bidrar till att föra verksamheten framåt, tillsammans.

Det känns jätteroligt att få den här utmärkelsen. Det visar att vårt arbete uppskattas och att man förstår hur viktigt och roligt vi tycker att vårt arbete är säger Karolina Johansson.

Guldkant i vardagen

Syftet med dagverksamheten är att skapa en trygg och meningsfull vardag för personer med demenssjukdom.

Det är en social verksamhet som bygger på mycket samtal och att alla ska känna sig sedda och delaktiga säger Anna-Karin Holmlind.

Aktiviteterna förändras över tid och anpassas efter årstid och deltagarnas egna intressen. Oavsett så försöker personalen se till att deltagarna får spendera tid utomhus och att de kommer iväg på utflykter, vilket är mycket uppskattat.

Vi försöker hitta olika saker att göra beroende på vad som händer i Hjo eller i närheten. Våra deltagare är ofta intresserade av vad som händer i lokalsamhället och vi tycker att det är viktigt att de får möjlighet att ta del av det säger Karolina Johansson

Viktigt med bra bemötande

Att deltagarna ska känna sig väl bemötta och delaktiga i de aktiviteter man gör tillsammans är viktigt för att skapa trygghet.

Vi jobbar ständigt med att skapa en Vi-känsla i gruppen där vi:et består av alla oss som finns på Regnbågen, både personal och deltagare berättar Annelie Darell.

Varje morgon hämtar personalen upp deltagarna vid deras hem. Också det är en viktig del i trygghetsskapandet.

De vet när vi kommer, vilka vi är och vart vi ska åka. Att använda färdtjänst eller taxi kan skapa otrygghet för den här gruppen då de ibland får frågor som de inte kan svara på eller ombeds att visa vägen, vilket kan vara svårt för en person med demenssjukdom berättar Anna-Karin Holmlind.

Genom att själva hämta upp deltagarna kan dagverksamheten börja redan i bilen.

Att åka förbi och se vilken temperaturen det är i Vättern idag är ett regelbundet inslag. I vintras åkte vi också runt i stan och letade efter maskinen som skottar bort snövallarna eftersom deltagarna var nyfikna på hur det fungerade berättar Elin Torstensson.

Sammansvetsad grupp

Gruppen har jobbat ihop länge med bara en personalförändring sedan starten 2009. Arbetsgruppen trivs bra ihop och tror att det som gör det så bra är att de låter varandras olikheter bli till styrkor.

Vi har olika intressen, personligheter och har ett brett åldersspann. Vi låter varandra ta plats och initiativ utifrån dessa säger Anna-Karin Holmlind.

Sedan några år tillbaka ingår även kommunens demenssamordnare i gruppen.

Jag träffar ofta personer tidigt när de fått sin diagnos så när det är dags för dem att komma till oss på Regnbågen känner jag dem och kan hjälpa dem med en trygg anpassning till gruppen säger Elin Torstensson.

Gruppen är överens om att det är viktigt att ha en chef som förstår verksamheten och litar på personalens kompetens.

Vår chef litar på att vi skapar en verksamhet som fungerar för den grupp vi har just nu. Hon ger oss ramar att förhålla oss till men sedan är det upp till oss att se vad gruppen behöver och vill ha för att sedan möta de behoven tillsammans med deltagarna på deras villkor säger Annelie Darell.

Stipendium används till Demensdagarna

Den personalgrupp som utses till årets arbetsplats får, förutom ära och diplom, ett stipendium på 25 000 kronor som ska användas till fortsatt utveckling. Regnbågen har valt att använda dem till att delta i Demensdagarna senare i vår. Det är en konferens med fokus på demenssjukdom ur olika perspektiv som man deltagit i tidigare.

Det är så givande att träffa andra som jobbar med liknande saker, ta del av ny forskning på området och lyssna till olika föreläsare säger Annelie Darell.

Det är också mycket värdefullt att hela arbetsgruppen kan åka. Det blir en gemensam upplevelse som vi kan diskutera utifrån när vi är hemma i vår egen verksamhet igen då vi kommer ha tagit med oss olika saker från dagarna säger Karolina Johansson.

Vi-känslan är stark

Vi-känslan som personalen eftersträvar verkar ha infunnit sig, åtminstone hos en av deltagarna.

När jag berättade för en av våra deltagare att vi skulle åka på konferens så tittade hon på mig och frågade ’ska VI åka på konferens’, som i att alla vi på Regnbågen skulle åka, både personal och deltagare. Det tycker jag är ett fint exempel på att vi fått till vi-känslan på ett bra sätt. Men jag fick på ett bra sätt förklara att ’Nej, det är bara vi som jobbar här som ska åka’ och hon svarade ’Vad skönt, jag gillar inte konferenser’ berättar Annelie Darell.

Motivering till Årets arbetsplats 2023

Personalen på dagverksamheten Regnbågen arbetar varje dag för att ge gästerna den bästa möjliga upplevelsen. Gästerna blir vid varje besök välkomnade av den engagerade personalen, som med sin gedigna kompetens möter dem på ett tryggt och professionellt sätt. Ingenting görs halvhjärtat; med stolthet och glädje sätter personalen guldkant på gästernas vardag genom utflykter, matlagning, bakning och samvaro med sång och musik.

Personalgruppen planerar dagarna tillsammans med gästerna och reflekterar återkommande över sitt uppdrag. På det sättet utvecklas och förbättras verksamheten ständigt.

Tack vare nytänkande, lugn, arbetsglädje, samverkan och alltid med den enskilde i fokus skapar personalgruppen en professionell dagverksamhet med en varm och familjär känsla.