Förstör inte våra trafikavstängningar – det kan skapa livsfara!

Vägavstängning med gula och röda markeringar.

26 april 2024

Trafik och stadsmiljö

Trafikavstängningarna finns där för att alla trafikanter ska kunna ta sig fram säkert. Oftast sker skadegörelsen på kvällar och nätter då det kan vara svårt att se hinder eller skador på vägen. När varningslampor förstörs och skyltar flyttas kan det därför skapa livsfara för de som rör sig i trafiken.

Prata gärna med dina barn/ungdomar och berätta varför avstängningar behövs och vad som kan hända om de inte fungerar.

Om du ser fel eller trasiga avstängningar kan du rapportera dem till

Pågående brott ska alltid rapporteras till Polisen på 112 eller 114 14.