Ungdomar får extrajobb för att skapa guldkant på kommunens särskilda boenden

Ungdomar samtalar med äldre i en soffgrupp på ett boende.

26 september 2023

Stöd och omsorg

Från och med november kommer kommunens särskilda boenden Sigghusberg, Villa Rosell och Sjöryd få besök av ungdomar ett par timmar varje helg. Förhoppningen är att skapa guldkant på de äldres vardag samtidigt som vi ökar intresset för vårdyrket och ger högstadieelever chansen till ett första extrajobb.

Projektet kallas ”Ung omsorg” och finns över hela Sverige, med totalt 2 700 anställda ungdomar på 300 äldreboenden. Ungdomarna är mellan 14 och 17 år och anställs av Ung omsorg. Totalt kommer 21 personer att anställas i Hjo – och hela 130 har ansökt.

I slutet av september håller Ung omsorg intervjuer med många av de sökande och under oktober kommer de som anställs delta på en introduktionsdag där de bland annat får lära sig om bemötande och att köra rullstol. De kommer också att gå en digital utbildning.

Projektet startar i november

Projektet startar den 11-12 november. Från och med då kommer varje särskilt boende att få besök av några av ungdomarna två timmar varje helg. Ungdomarna utför inga omsorgsuppgifter utan kommer bland annat att anordna aktiviteter som passar på boendet. På varje boende finns en ung omsorgsambassadör i den ordinarie personalen som har regelbundna avstämningar med den ungdom som utses till teamledare.

Hoppas öka intresset för vård och omsorg

Vi hoppas att umgänget och aktiviteterna kommer att skapa guldkant på helgerna för de äldre. Samtidigt får många högstadieelever chansen till ett första extrajobb, där de får erfarenhet av att gå på en arbetsintervju, följa ett jobbschema och att arbeta inom vård och omsorg.

Vi hoppas att det här kan öka intresset för vård- och omsorgsyrket och att fler Hjoungdomar söker till vård- och omsorgsprogrammet framöver, säger Tor Kempe, utvecklingschef.