Trygghetsskapande insatser i området runt Hammarnskolan

Exteriör Hammarnskolan

28 september 2023

Kommun och politik, Stöd och omsorg, Förskola och skola

Under en tid har det förekommit en del oönskad aktivitet som skapar otrygghet på och runt Hammarnskolans skolgård på kvällar och helger. Vi behöver nu alla hjälpas åt för att komma åt problemet och hantera orsakerna till situationen.

Vad händer?

 • Grupper med ungdomar och unga vuxna samlas på skolgården och i samband med detta sker det skadegörelse, både på skolans och den intilliggande förskolans utrustning och lokaler.
 • Elever och personal möts allt oftare av en nedskräpad skolgård där burkar, fimpar, trasigt glas och annat skräp ligger utspritt över området.
 • Barn som velat leka på skolgården efter skoldagens slut har blivit bortskrämda eller bortschasade av äldre ungdomar.
 • Kommunen och polisen har fått in tips om att det förekommer bruk av och, i vissa fall, även handel med narkotika på platsen.

Vad gör kommunen?

 • Vaktbolag kommer bevaka platsen mer intensivt i vissa perioder.
 • Ungdomscoacher finns ute i området på kvällar och helger.
 • Skriftlig information om hur man kan tipsa om det man ser och upplever har skickats ut till boende i området.
 • Skola och socialtjänst samverkar med polisen för att skapa en så tydlig bild som möjligt av de ungdomar och andra personer som rör sig på platsen. 

Vad kan du göra?

 • Följ gärna med ditt barn om hen vill leka på skolgården efter skoltid. Fler vuxna på platsen gör den mindre attraktiv för den här typen av aktiviteter. Gå gärna flera vuxna tillsammans om det känns mer tryggt.
 • Tipsa kommunen och polisen om sådant som du anser sticker ut eller skapar otrygghet. Information sprids sedan dit där den gör nytta. Du hittar olika kontaktvägar nedan. Vid pågående brott ska du kontakta polisen!

Tipsa oss!

Använd något av följande sätt för att berätta för oss vad som händer i området:

 • Till kommunens tipstelefon 076-69 63 444 kan du skicka sms eller ringa och spela in ett röstmeddelande.
 • Skicka bilder eller filmer till trygghet@hjo.se
 • Tipsa kommunen via formuläret: Tipsa om otrygghet

Om det handlar om pågående brott eller att du misstänker ett pågående brott ska du istället kontakta polisen:

 • Ring 112 vid pågående brott eller akuta situationer
 • Ring 114 14 för information och rådgivning
 • Tipsa polisen via polisen.se.