Högalidens Discgolfpark är invigd!

Fritidsutvecklare Hanna Nordlöf klipper bandet på invigningen av Hjo Discgolfpark.

19 september 2023

Kultur och fritid

I lördags invigdes Högalidens Discgolfpark. Den 18 hål långa banan har blivit verklighet genom ett samarbete mellan föreningen Hjo Disc och Hjo kommun.

Kommunens fritidsutvecklare Hanna Nordlöf var på plats under invigningen och tackade för det fina samarbetet med Hjo Disc. Banan stod färdig redan i somras, och sedan dess har spelare från när och fjärran besökt Hjo för att testa de 18 hålen.

Discgolfföreningen har lagt ner oändligt många ideella timmar (1 258 närmare bestämt) och sökt ekonomiskt bidrag från Leader Östra Skaraborg för bland annat utrustning, material och bandesign.

Hur har kommunen hjälpt till?

Banan är byggd på kommunens mark och vi har gått in som tillfällig ”bank”, eftersom föreningen inte får bidragspengarna förrän projektet är avslutat. Kommunens gata/park-avdelning har varit behjälpliga med att bland annat ta ner träd, lämnat fyllnadsmaterial till föreningen och anpassat parkeringen så att den skulle kunna ha en utslagsplats för banans första hål.

Vad händer härnäst på Högaliden?

Kommunen har beslutat att investera 1 miljon kronor för att förbättra Högaliden-området enligt de aktiva föreningarnas önskemål. Tillsammans med föreningarna kommer vi bland annat att bygga:

  • utomhusgym
  • hinderbana
  • pumptrackbana för cykel
  • ett vindskydd med grillplats
  • 10 kilometer trailspår
  • ny lekutrustning vid lekparken

Redan nu i höst påbörjar vi arbetet med utegymmet, hinderbanan, vindskyddet och lekplatsen.

Fotograf: Göran Kornestedt