Besök på EU-parlamentet med fokus på finansieringsmöjligheter

Jesper Uvesten, Charlotte Warling, Ewa Hjerpe och Christian Johansson i EU-kommissionens lokaler.

29 september 2023

Kommun och politik, Näringsliv och arbete, Stöd och omsorg, Förskola och skola

Den 25-26 september var Hjo en av 14 kommuner från Leader Östra Skaraborg och Leader Sjuhärad som besökte EU-parlamentet i Bryssel. Syftet med resan var bland annat att öka kunskapen om vilka ekonomiska stöd och projektmedel som kommuner kan söka via EU.

Från Hjo deltog Christian Johansson (näringslivsutvecklare), Charlotte Warling (verksamhetschef socialtjänsten) och Ewa Hjerpe (rektor på Lärcentrum).

Vårt syfte och mål med resan var tydligt: vi ville sondera möjligheterna att söka pengar genom projekt som gör skillnad för oss i Hjo. Det skulle kunna handla om kompetensförsörjning som är aktuellt i alla delar av kommunen, inklusive näringslivet, säger Christian Johansson.

Jesper Uvesten, verksamhetsledare på Leader Östra Skaraborg, säger så här om resans syfte:

Den här resan arrangerar vi för att öka kunskapen om EU, se finansieringsmöjligheter och knyta kontakter.

Ökad kunskap och värdefulla samtal

De två dagarna i Bryssel var fyllda av möten på bland annat EU-parlamentet, Västra Götalands Brysselkontor, SKR:s Brysselkontor, Sveriges Ständiga Representation och EU-kommissionen. Kommunrepresentanterna fick bland annat ökad kunskap om lagar, regler och förslag inom områden som klimat, energi, konkurrenskraft, kompetensförsörjning och jordbruksfrågor.

Vi fick också en bättre förståelse över hur arbetet går till och hur vi kan använda oss av vårt EU-medlemskap genom olika stöd, säger Christian.

Förutom de teoretiska i mötena så fördes också värdefulla samtal över kommungränserna om hur och vad vi kan göra för att nyttja de resurser och möjligheter som EU erbjuder.

Vi som åkte från Hjo hade ett möte innan vi åkte dit. Där pratade vi om syfte, mål, önskad effekt och bestämde ett par ämnesområden att ha extra fokus på. Att vara väl förberedd gör skillnad, säger Christian.

Nästa steg

För att bygga vidare på den nya kunskapen har Hjo kommun den 13 oktober bjudit in Jonas Hedin som är anställd av Skaraborgs kommunalförbund och arbetar med att stödja kommuner i EU-projektansökningar.

Vi ska diskutera de behov, tankar och idéer som vi ser kan formaliseras till ett projekt där vi skulle kunna söka EU-pengar, säger Christian.