Undersökning av situationen på Sigghusberg går in i ny fas

Exteriör entrén på Sigghusberg.

3 oktober 2023

Stöd och omsorg

I oktober inleds arbetet med att kartlägga hur situationen på Sigghusbergs särskilda boende ser ut just nu. I första skedet genomförs intervjuer, samtalsgrupper och besök i verksamheten.

Det är viktigt att alla känner att de får komma till tals. Det är också jätteviktigt att alla tar möjligheten att berätta om hur det fungerar just nu så att vi får en så klar och rättvisande bild av läget som möjligt, säger vård- och omsorgschef Annika Törner.

Långsiktigt arbete

Undersökningen kommer genomföras av en extern konsult med lång erfarenhet av liknande uppdrag. Arbetet kommer mynna ut i en analys av nuläget som förväntas vara klar i november. Därefter tas en handlingsplan fram för det fortsatta arbetet.

Det är först efter en grundlig undersökning som vi kan börja titta på olika åtgärder eller förändringar i verksamheten. Det vi vet är att detta är ett långsiktigt arbete som kommer kräva engagemang och uthållighet i alla led, säger personalchef Pauline du Puy.