Ny närtrafikhållplats och cykelställ under tak

Arbetsplats vid Skövdevägen.

3 oktober 2023

Trafik och stadsmiljö

Hjo kommun arbetar med en ny närtrafikhållplats* vid den befintliga busshållplatsen Rosenlund, på Skövdevägen i höjd med Coop. I samband med den nya hållplatsen bygger vi ut det befintliga cykelstället med 16 platser under tak.

Arbetet kommer inte att påverka trafiken, men ta det försiktigt när du passerar arbetsplatsen. 

Den nya närtrafikhållplatsen kommer att börja användas den 10 december. Samtidigt tas närtrafikhållplatsen vid Folkhögskolan bort, eftersom väldigt få resor sker dit och därifrån.

*Närtrafik är kollektivtrafik för dig som vill åka mellan landsbygd och tätort. Du kan åka från valfri adress i närtrafikområdet (karta finns på Västtrafiks hemsida) till en av närtrafikhållplatserna i stan. I Hjo har vi fem närtrafikhållplatser: Hjo busstation, Sigghusberg, Sjöryd, Stora torget och Folkhögskolan (som ersätts av Rosenlund den 10 december).

Läs mer om närtrafik i Hjo (Västtrafik)