Ny körväg för busslinje 406 Hjo – Brandstorp/Fagerhult från december 2023

Karta över Hjo stad som visar nya rutterna för linje 405 och 406. Ändringarna framgår av texten.

18 oktober 2023

Trafik och stadsmiljö

För att göra kollektivtrafiken mer tillgänglig för fler så ändrar Västtrafik i december 2023 körväg för linje 406 i södra delen av Hjo. Linje 405 Tidaholm – Hjo kommer köra som idag.

Linje 406 – Ny rutt förbi Knäpplan

Linje 406 från Hjo till Brandtorp/Fagerhult kommer från och med december 2023 att åka genom området Knäpplan i stället för längs strandpromenaden. Så här blir den nya rutten:

 • Från Ringvägen (vid Guldkroksområdet) svänger bussen höger upp på Lars i Knäpplans väg i stället för att svänga vänster till Idrottsvägen. Bussen fortsätter sedan längs Orkestervägen.
 • Två nya hållplatser anläggs längs sträckan: vid Knäpplans förskola och vid Klarinettvägen.
 • Linjen ansluter till Jönköpingsvägen vid återvinningsstationen och kommer inte att stanna vid Borrbäck-hållplatsen. Därefter fortsätter bussen mot infarten Hjo södra.

Den nya rutten innebär att det blir närmare till kollektivtrafiken för boende i södra delen av Hjo, i det växande Knäpplanområdet. Den nya hållplatsen vid Klarinettvägen ersätter hållplatsen Borrbäck för linje 406, vilket ökar trafiksäkerheten.

Nuvarande avgångar för linje 406

Idag, och fram till juni 2025, går linje 406 varje vardag enligt följande:

 • Linjen har fem turer i varje riktning mellan Hjo och Brandstorp.
 • Två av de fem turerna körs hela vägen till Fagerhult.
 • Dessutom finns en tur i varje riktning mellan Hjo och Gate.
 • Några av turerna körs endast med buss på skoldagar. På lovdagar är de turerna anropsstyrda, vilket innebär att de endast körs när någon förbeställt en resa och då körs turerna med personbilar eller mindre bussar.

Förändrade avgångar från juni 2025

I juni 2025 förändras följande för att anpassa turerna med linje 406 efter de resbehov som finns:

 • Linjen kommer att ha tre turer i varje riktning mellan Hjo och Brandtorp.
 • Två av de tre turerna kommer att köra hela vägen till Fagerhult.
 • Det kommer fortfarande att finnas en tur i varje riktning mellan Hjo och Gate. De turerna körs endast skoldagar.
 • Dessutom tillkommer tre kortare turer i varje riktning mellan Hjo och Borrbäck. Turerna anpassas för att kunna ta bussen till/från Skövde med linje 402 från/till Hjo busstation. Natten till lördag och natten söndag kommer det även att finnas en tur mellan Hjo busstation och Borrbäck som passar till sista nattbussen från Skövde.

Förändringarna sker i samband med ett nytt avtal för busstrafiken i Skaraborg i juni 2025.

Frågor?

Kontakta Västtrafiks kundtjänst: 0771-141 43 00.