Hjoeleverna har högre betyg än genomsnittet

Exteriör f-huset entrén vid Frallan.

18 oktober 2023

Förskola och skola

Hjoeleverna som gick ut årskurs nio i våras har klarat skolan bättre än genomsnittet i landet. Dessutom har resultaten i årskurs nio förbättrats sen förra årets mätning i Hjo.

I Hjo hade 81,7 procent av eleverna i årskurs nio på Guldkroksskolan uppnått betygskriterierna i alla ämnen vid skolavslutningen i våras, jämfört med 71,1 procent i riket. Snittet för både flickor och pojkar var högre än rikssnittet för respektive kön.

De goda resultaten ger våra Hjoelever fina förutsättningar att komma in på sina förstahandsval på gymnasiet, men också goda chanser att klara av gymnasieskolan, säger skolchef Mari-Louise Brage.

Förutom att många klarade godkänt i alla ämnen så hade eleverna högre meritvärde än i landet som helhet. I Hjo var det genomsnittliga meritvärdet 225,7 poäng, jämfört med 223,6 i riket. Flickornas meritvärde var högre än för flickor i riket, medan pojkarnas var något lägre.

Förbättrat resultat sen förra året

Både vad gäller andel som uppnått betygskriterierna i alla ämnen och meritvärde så har resultaten i Hjo förbättrats sedan mätningen 2022. Dessutom placerar sig Hjoeleverna bland de 25 procent bästa kommunerna i landet när det kommer till både meritvärde och andel som uppnått betygskriterierna i alla ämnen.

Här hittar du statistiken (Kolada)