Incident med kanyl på Guldkroksskolan

B-huset på Guldkroksskolan.

4 oktober 2023

Kommun och politik, Förskola och skola

I tisdags skedde en incident med en kanyl som hittades av en elev på Guldkroksskolans skolgård. Skolan och kommunen arbetar nu för att hantera situationen och för att något liknande inte ska hända igen.

Vad har hänt?

I tisdags hittades en kanyl på Guldkroksskolans skolgård av en elev. I samband med upphittandet råkade eleven sticka sig och fick uppsöka sjukvård för att hantera de risker som finns i samband med detta. Skolan har löpande kontakt med vårdnadshavare för att hantera det som hänt. Eleven är tillbaka i skolan.

Det är mycket oroande att något sådant här kan hända på en plats som ska vara trygg för våra elever och medarbetare. Vi kommer göra allt vi kan för att något liknande inte ska hända igen, säger Lina Eriksson, rektor på Guldkroksskolan f-6.

Vad gör skolan och kommunen?

  • All personal informeras om riskerna och uppmanas ha extra koll på skolgårdarna.
  • Eleverna kommer få information om vad de ska göra om de hittar liknande saker på skolgården. I första hand ska de kontakta en vuxen i närheten som kan ta hand om det som hittats på ett säkert sätt.
  • Eleverna kommer att få se bilder av kanyler så att de vet vad det är om de skulle råka hitta något liknande.
  • En handlingsplan för hur liknande incidenter ska hanteras kommer tas fram i samarbete med elevhälsan och kommunens säkerhetsfunktion.
  • Skolan har nära kontakt med polis och socialtjänst för att skapa en så tydlig bild som möjligt av de ungdomar och andra personer som rör sig på platsen.
  • Kommunen kommer också se över vilka övriga åtgärder som kan sättas in för att göra våra skolgårdar trygga dygnet runt. Detta kommer vi informera mer om när vi vet vilka åtgärder som blir aktuella.

Berätta vad du ser!

Kommunen vill uppmana alla som ser något som avviker eller skapar otrygghet i området att rapportera det till kommunen via tipstelefon 076-69 63 444. Om det är ett pågående brott ska du kontakta polisen på 114 14 eller 112 om det är en akut situation.

Vi behöver alla hjälpas åt för att våra barn och elever ska kunna vistas i en trygg miljö. Att det rör sig personer som ägnar sig åt tvivelaktiga aktiviteter på våra skolgårdar efter skoltid är något som vi känner till och arbetar med på flera olika sätt. Skolan gör självklart allt vi kan för att det här ska få ett slut, både på Guldkroksskolan och på Hammarnskolan där vi haft liknande problem under en tid, säger skolchef Mari-Louise Brage.

Prata med ditt barn

Det finns en risk att barnen kommer hem och är oroliga för detta. Vi behöver hjälp av alla vuxna som har barn omkring sig att prata om de här sakerna så att vi inte råkar ut för något liknande igen. Om du som vårdnadshavare vill ha hjälp med att hantera ditt barns oro eller har frågor om den information som eleverna får kan du kontakta ditt barns lärare eller skolans rektor.

Jag hoppas att de som skräpar ner, slår sönder saker och som väljer att använda elevernas skolgårdar till att dricka alkohol och nyttja narkotika ska förstå att de utsätter barnen för fara. Våra elever måste kunna vistas på sina skolgårdar utan att oroa sig för om de ska sticka sig på något vasst som kastats dit. Jag vill därför även be dig som är vårdnadshavare till äldre barn och ungdomar att prata med dem och förklara varför skolgårdar inte är en bra plats för liknande aktiviteter. Tillsammans kan vi komma närmare en lösning på problemet, säger Mari-Louise Brage.