Gamla träd i stadsparken ses över

Träd med höstlöv vid en gångstig i Hjo stadspark.

17 oktober 2023

Bygga, bo och miljö, Trafik och stadsmiljö

I helgen föll delar av ett träd i stadsparken, något som hade kunnat orsaka allvarlig skada. Hjo kommun ser nu över parken och tar ner eventuella träd med hög säkerhetsrisk.

Åtgärder efter händelsen

Under måndagen tog vi hand om den delen av trädet som föll i helgen. Det är övre halvan av en bok som har gått av och fallit till marken.

Vi går också igenom övriga träd i stadsparken och kommer inom kort ta ner träd som vi har upptäckt behöver fällas. Den typen av kontroll brukar vi göra efter påfrestande väderhållanden, som till exempel stark vind.

Åtgärder framöver

Under 2020 anlitade Hjo kommun en arborist som inventerade träden i stadsparken och konstaterade att ett 30-tal träd behövde fällas akut. Dessa togs ner när inventeringen var klar. Totalt inventerades 1 481 träd.

För ett par veckor sen återupptog kommunen arbetet för att ta ner träd som inte var i akut behov av fällning 2020, men som behöver fällas på sikt. Det handlar om totalt 200 träd. För att ta ner dessa behöver vi ansöka om tillstånd hos länsstyrelsen, eftersom stadsparken är ett byggnadsminne.

Inventeringen som gjordes 2020 är en del av trädvårdsplanen för stadsparken, som vi håller på att ta fram.

Vi arbetar kontinuerligt med att se över träden i kommunen; men det handlar om enorma mängder och eftersom träd är levande ting så kan förutsättningarna förändras snabbt.

Våra träd är otroligt viktiga. Vi vill därför inte ta ner träd i onödan, samtidigt som de såklart inte ska stå kvar om vi ser att det finns en risk att de ska falla, säger Renita Påsse, arbetsledare park.

Hjälp oss att upptäcka träd som behöver fällas

Ser du ett träd som du tror behöver fällas? Tipsa oss gärna genom Synpunkten.

Undvik stadsparken och Hjoåns dalgång vid hård vind

Vid hård vind rekommenderar vi att undvika stadsparken och Hjoåns dalgång, eftersom det finns många stora och gamla träd där. Dagarna efter hård vind försöker vi hinna se över områden där vinden kan ha orsakat skada eller medfört risker.