Ny barriär på Guldkroksbadet ska skydda från högt vattenstånd

2 november 2023

Kultur och fritid, Bygga, bo och miljö

På grund av högt vattenstånd och hård vind har strandskoningen som skyddar badhytterna på Guldkroksbadet från vatten rasat. För att undvika att byggnaden spolas ut i sjön har vi snabbt börjat bygga en skyddande barriär av natursten.

Längan med badhytter längst norrut på Guldkroksbadet är mest utsatt för det höga vattenståndet. I vanliga fall är det ett par meter sandstrand mellan byggnaden och vattenbrynet, men nu når vattnet ända upp till byggnaden.

Vi har samtalat med länsstyrelsen och påbörjat arbetet med att skydda byggnaden genom en barriär av natursten. Arbetet påbörjades under onsdagsmorgonen.