Japansk lärare på besök under hösten

15 november 2023

Förskola och skola

Under hösten besöker Tomoko Tsuaki, en japansk lärare högstadiet på Guldkroksskolan.

Tomoko Tsuaki har varit lärare i 38 år och är i dag pensionär. Före sitt besök här i Hjo har hon spenderat fyra månader i Vancouver i Kanada.

Jag ville resa och se mer av världen men kände mig inte klar med mitt yrke. Därför letade jag efter olika program där jag kunde fortsätta att undervisa samtidigt som jag får lära mig mer om andra länder och kulturer, säger Tomoko.

Utbyte åt båda håll

En gång i veckan håller Tomoko en lektion med fokus på det japanska samhället och kulturen. Eleverna har bland annat fått lära sig mer om landet, att skriva japansk kalligrafi och att använda ätpinnar på rätt sätt.

Både elever och personal är mycket nyfikna och vill lära sig mer. Det här är ett mycket bra sätt att skapa intresse och förståelse för andra kulturer, säger Johan Östlund, rektor på Guldkroksskolan 7-9.

Utöver att själv undervisa får Tomoko även träffa andra delar av skolan i Hjo. Under hösten kommer hon även besöka lärarutbildningen på Jönköping university. Hon har också fått möjlighet att lära sig lite svenska och prova på typiskt svenska aktiviteter som svampplockning och julmarknad.

Vad ser du för skillnader och likheter mellan skolan i Japan och Sverige?

Upplägget i skolan är lite annorlunda. I Japan har vi mer fasta scheman. Här i Sverige finns ett större fokus på att anpassa undervisningen och lokalerna till elevernas behov och förutsättningar vilket är spännande att se. Självklart finns det likheter också, framför allt i lärarnas entusiasm för sitt yrke men också i att även Japan upplever en brist på utbildade lärare, säger Tomoko.

Vilka kulturella likheter och skillnader har du märkt av?

Precis som i Japan tar man av sig skorna inomhus – det tycker jag är jätteskönt! Och så fikar man mycket – det gör man inte alls på samma sätt varken i Japan eller i Kanada där jag var innan, säger Tomoko.