Andra energislag än el ska värma upp nya bostäder

Flygbild på trävillor i kvällssol

17 maj 2023

Bygga, bo och miljö

Vid nybyggnationer och exploateringar ska Hjo kommun i största möjliga mån undvika el som energislag för uppvärmning, enligt kommunstyrelsens förslag till beslut. Det formella beslutet tas av kommunfullmäktige den 24 maj.

Andra energislag än el ska användas för uppvärmning av nya bostäder och verksamhetslokaler. Hjos biobränslebaserade fjärrvärme är ett hållbart och energieffektivt uppvärmningssätt och ska vara förstahandsvalet i nya exploateringsområden. Lösningarna kan variera beroende på var i kommunen man befinner sig, eftersom förutsättningarna skiljer sig mellan stad och landsbygd.

Hela Skaraborg sparar energi

Skaraborgs kommunalförbund har uppmanat alla kommuner i området att öka tillgången till el och energi för att klara de nya etableringarna i Skaraborg, där övergången från fossila bränslen till elektrifiering är central.

Vi vill inte behöva säga nej till nya etableringar på grund av energibrist, säger kommunstyrelsens ordförande Catrin Hulmarker.

Skaraborg ska arbeta gemensamt för att driva på en storskalig elektrifiering av industri- och transportsektorerna. Med det här beslutet kan Hjo kommun bidra till omställningen.

Kommunen har möjlighet att styra energisystemet i en mer hållbar riktning. En väl utförd samhällsplanering är grunden för att möjliggöra en hållbar energiförsörjning framöver, säger Maria Berg, tillförordnad samhällsbyggnadschef.

Det formella beslutet tas av kommunfullmäktige den 24 maj.