Årets pristagare inom miljö, kultur och idrott/fritid har korats!

9 juni 2023

Kommun och politik, Kultur och fritid

Varje år delar Hjo kommun ut pris till personer, företag, organisationer eller föreningar som har gjort någonting särskilt för att gynna miljö, kultur samt idrott och fritid i Hjo. Årets pristagare hyllades i samband med nationaldagen.

Miljöpriset: Hjo Återbruksfabrik

Hjo Återbruksfabrik är ett fantastiskt initiativ som tar vara på byggsvinn i form av nermonterade fönster, dörrar och inredning som annars skulle slängas. De restaurerar och tar vara på produkterna för att sedan sälja vidare genom sin webbshop. Genom att återbruka byggmaterial förlänger de livslängden på produkterna och bidrar på det sättet till att skapa en cirkulär och hållbar affärsmodell för sitt företag.

Företaget är dessutom ett socialt företag vilket innebär att de erbjuder arbetsplatsträning och praktik för människor som står en bit ifrån arbetsmarknaden.

Kulturpriset: Korsbergaortens Bydgegårdsförening

Årets kulturpristagare har som syfte att främja kulturen i Korsberga, men alla invånare i Hjo kommun är välkomna att ta del av verksamheten. Korsbergaortens bygdegård är basen för arbetet och där arrangeras olika evenemang som föreläsningar, konserter, dans, barnteater med mera. Med gediget arbete och stor entusiasm upprätthåller Korsbergaortens bygdagårdsförening hög kvalité på det kulturella utbudet i Korsberga och är av stor betydelse för orten.

För närvarande arbetar föreningen med renovering av dansbanan som ligger alldeles intill bygdegården.

Idrotts- och fritidspriset: Pär Bergström, Hjo Disc

Genom sitt stora engagemang för discgolf så har Pär Bergström både startat en förening i Hjo (Hjo Disc) och startat upp byggnation av en 18-hålsbana uppe på Högalidens friluftsområde. Discgolfbanan kommer att sätta Hjo på kartan för alla discgolfspelare och kommer skapa fina förutsättningar för både tävlingar och turism i Hjo kommun. Discgolf är för alla åldrar och intresset för sporten växer så det knakar.

Färgplatta

Här presenterar vi de priser samt donationsfonder som Hjo kommun delar ut årligen.