Trafikförbudet nattetid i centrala Hjo 

30 juni 2023

Trafik och stadsmiljö

Delar av centrala Hjo är avstängt för fordonstrafik från kl. 22 till 05 varje dag. Här berättar vi mer om varför, och vad som gäller om du har ett ärende i området nattetid.

På kartan ser du vilka delar som är avstängda, det framgår även av vägskyltarna.

Vägarna är avstängda för att förhindra onödig och störande trafik på nätterna. Förbudet gäller i de centrala delarna eftersom vi har problem med att bilar samlas och står stilla med hög musik på bland annat torget, Strömparterren och Bangatan.

Undantag för fordon med tillstånd

Förbudet gäller inte om du till exempel ska åka till eller från en restaurang eller hotell i området. Här listar vi vilka fordon som har tillstånd att åka i området på natten:

  • Varuleveranser till eller från butiker eller motsvarande inom området
  • Transporter av gods eller boende till eller från adress inom området
  • Transporter av gäster eller personal till eller från hotell, restaurang eller motsvarande inom området
  • Transporter av sjuka eller rörelsehindrade personer till eller från adress inom området
  • Service-, underhålls-, reparations-, byggnations-, anläggningsarbete eller liknande
  • Hemtjänst- och hemsjukvård
  • Utryckningsfordon
  • Bussar och taxibilar
  • Tidningsutdelning

Sammanfattningsvis: Om du har ett ärende i området, i enlighet med trafikföreskriften, är det tillåtet att köra i området även kl. 22 till 05. Men du får alltså inte använda området som genomfart eller för icke nödvändiga ärenden.

Observera att det är förbjudet att spela störande hög musik oavsett tid på dygnet. Den som gör det riskerar böter för förargelseväckande beteende.

Polisen har fått tydlig information om vad som gäller kring undantagen.

Här hittar du hela trafikföreskriften