Hjälp oss att hindra spridningen av rovmärla

5 juni 2023

Trafik och stadsmiljö

Större rovmärla är en ny, invasiv främmande art som numera förekommer i Vättern. Hjälp till att hindra spridningen av arten genom att tvätta, tömma och torka båtar och utrustning innan du flyttar dem till ett nytt vatten.

Hjälp till att hindra spridning av arten i Vättern och till andra vatten!

  • Tvätta båtar och utrustning från växtdelar, djur och sediment innan du flyttar dem till ett nytt vatten.
  • Töm ut allt vatten från din båt eller utrustning innan den flyttas.
  • Torka utrustning som dykardräkter, badleksaker, fiskeredskap, båtar och annan utrustning innan du flyttar dem till ett nytt vatten. Det räcker att de får lufttorka ett par dagar.
  • Rapportera in om du ser större rovmärla.

Fakta om större rovmärla

Större rovmärla (Dikerogammarus villosus) är en ny invasiv främmande art för Sverige som numera förekommer i Vättern. Första fyndet gjordes år 2022. Den större rovmärlan blir cirka 3 cm lång. Det är en aggressiv art som till exempel dödar fler byten än vad den äter upp. När rovmärlan invaderar ett vatten förändras ofta smådjurssamhället och flera av de lokala arterna minskar.